av larskr87 | 15. februar, 2010  

Den katolske kirkens forbrytelser overgår alle andre

Give a man a reputation as an early riser, and that man can sleep till noon. -Mark Twain

Den katolske kirken har det nok en gang hett rundt ørene i forbindelse med pedofilisaken i Irland.  Man kan spørre seg hvordan pedofiliskandalen har klart å vokse seg så stor, og hvorfor så lite har skjedd i rettsystemet i lys av dette. Svaret er skammelig, men enkelt. Den eneste grunn til at ikke hele Vatikanet  nå sitter i fengsel, er fordi de fronter en etablert verdensomspennende religion. Hvilken annen organisasjon i verden kunne sluppet unna med å systematisk skjule de groveste forbrytelser det er mulig å utføre, dersom de ikke var en religiøs organisasjon med millioner av medlememmer?

Mange vil sikkert skyte inn at man ikke kan skylde på selve den katolske kirken for hva prester og biskoper har gjort. Det vil i de fleste tilfeller stemme, men jeg mistenker at denne typen overgrep er tett forbundet med prestenes løfte om sølibat. Det er forlengst kjent at undertrykkelse av seksuelle impulser fører til perversjon. Det er ikke tilfeldig at katolske prester over hele verden har voldtatt og torturert barn uavhengig av hverandre.  Uansett, det er likevel ikke poenget. Mitt poeng er hvordan denne kirken gang på gang slipper unna med de mest utenkelige forbrytelser. Jeg skal kort kommentere noen.

Hvis vi ser bort fra grusomhetene den katolske kirken har begått historisk (inkvisisjon, heksejakt osv), er kirken fortsatt på tynn is. La oss begynne med fascismen. Fascisme er bare et  synonom med den katolske kirkens høyreving, enkelt og greit. Gjennom hele Mussolinis karriere som diktator var hadde han Vatikanet i ryggen. Han hadde bare så vidt kommet til makten da kirken og fascistpartiet inngikk  ”Lateranpakten” i 1929, som gjorde katolisismen til den eneste annerkjente religion i landet, og gav kirken makt over skoleverk, dåp, ekteskap osv. Den katolske kirke var også fascismens støttespiller i Spania, Portugal og Kroatia.

Tyskland var også en kraft for ondskap på midten av århundret, og selv om den katolske kirken ikke var en like aktiv støttespiller for Hitler som for “il Duce”, var den på ingen måte noen motstander. De hadde en felles fiende i jødene og kommunismen, og det så ut til å holde. Det er antatt at ca 50% av NSDAP var praktiserende katolikker, og ingen av disse ble noen gang truet med ekskommunikasjon for hva det gjorde. Det vil si, ingen bortsett fra Joseph Goebbels. Han giftet seg med en protestant, og da satt Vatikanet foten ned.

Den katolske kirken har utallige skoler i Afrika, og har enkelte steder monopol på skoleverket, selv steder der konsentrasjonen av katolikker er lav. Kirken mener som kjent at kondomer er verre enn AIDS, og som et resultat vokser millioner av afrikanere opp med i bestefall manglende informasjon om kondomer, og i verste fall feilaktig informasjon (enkelte prester og misjonærer har blitt avslørt i å fortelle afrikanere at kondomer faktisk øker faren for AIDS). På grunn av kirkens holdning er det mellom vanskelig og umulig å få tak i kondomer i Afrika, til og med for de som vet hvordan de skal brukes. Sekulære kampanjer som arbeider med å dele ut gratis kondomer har møtt sterk motstand fra katolsk hold. Det antas at hundretusenvis vil dø hvert år av AIDS i Afrika, og selv om den katolske kirken ikke er eneansvarlig, er den en mektig fiende i kampen mot AIDS og HIV.

Jeg kunne nevnt flere skampletter i kirkens nyere historie (Rwanda, Jugoslavia osv) men skal hoppe rett til den aktuelle saken. Å voldta og torurere et barn er den mest motbydelige forbrytelsen et menneske kan foreta seg. Kirken som i all tid har hevdet å være ufeilbarlig, den eneste sanne kirke osv, har aktivt gått inn for å beskytte pedofile voldtektsmenn fra sekulær rettferdighet. Dersom det ble kjent at en prest hadde forgrepet seg på barn i menigheten sin, ble han bare flyttet til en annen menighet der han kunne begynne å forgripe seg på nye barn.  Til og med pave Benedict XVI har vært saksøkt for å personlig prøve å dekke opp for Juan Carlos Patino-Arango, anklaget for å ha voldtatt 4 gutter i Texas. Paven slapp unna på grunn av “diplomatisk immunitet”.

Jeg begynte artikkelen med et sitat fra Mark Twain. Dersom den katolske kirken ikke hadde et feilaktig rykte på seg for å fremme kjærlighet, godthet og veldedighet osv, ville noen tolerert dette? Disse skandalene jeg har nevnt er ikke mulige å beklage for (selv om kirken har prøvd). Den katolske kirken er skyldig i forbrytelser ingen andre i verden ville sluppet unna med, men på grunn av samfunnets enorme “respekt” for religion, slipper de unna gang på gang. Religion er som alltid frikortet som tillater deg å gjøre de utenkeligste ting.

Lagt til 16.02.10

Den katolske kirken har funnet ut at de skal håndtere skandalen “gjennom tro og bønn“. Det virker jo som et fornuftig valg. Glem de tusenvis av barna som har blitt voldtatt, og sett dere ned og be isteden. Fy faen….

Les også Vårt Land (1), Vårt Land (2), VG, Vårt Land (3)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Mange vil også mene at religion er bare masse regler du må leve etter. Hvordan kan den da være et “frikort som tillater deg å gjøre de utenkeligste ting” samtidig?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Pablo, fordi når de gjør ting i “guds navn” eller “religionens navn” så kan de ikke angripes. Hvorfor ikke? Fordi du ikke kan angripe religion. Du bare kan ikke. Det er helt latterlig, men det er sånn det er. Det blir med en gang hevet over det menneskelige og da blir det for mye for de troende.

http://www.youtube.com/watch?v=8XpGyHJZ9b0 her finner du en meget god debatt om “katolisismen er et gode i verden”. Se alle fem deler. På slutten kommer det frem meget tydelig hva folk mener.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forøvrig så tar debatten for seg MYE av det du tar opp, blogger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for bidrag chris, har sett debatten, og det må bare sies at katolikkene blir KNUST!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

respons til Pablo.

Fordi disse reglene er så ofte helt ukompatible med et sivilisert samfunn. Det finnes ingen grusomhet som ikke tillates i en eller annen helligbok, som feks barnedrap, folkemord, slaveri, sexslaveri, steining osv osv osv.

For å ta et eksempel fra Christopher Hitchens:
Tenk på en grusom handling som kun en religiøs person kunne foretatt seg, og ikke en ikke-troende. Jeg er sikker på at du ikke vil ha noen problemer med dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for svar, begge to!

Er enig i at “immunitet” for religiøse ledere er latterlig og det burde ikke være slik.

Men jeg lurer på om, når dere begge bruker ordet “religiøst” og “religionens navn”, dere mener alle religioner, og hvis det er tilfelle, mener dere at alle religioner er like?

Larskr87: Beklager min uvitenhet, men jeg forstår ikke det eksempelet fra Chris. Hitchens.
Jeg kan faktisk ikke tenke meg at en grusom handling er tillatt verken for en religiøs person eller en ikke-troende…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser du nevner inkvisisjonen og heksejakt som deler av den katolske forbrytelsen. Katolisisme kan nok gis ære for noe av det som ble gjort, men langt ifra alt. Feks “Heksejakt” er jo et fenomen som oppstod etter reformasjonen i Europa. (altså brudd med den katolske kirken). Også den spanske kongen må ta stor del av æren for inkvisisjonens grusomheter. Disse er separte fra inkvisisjonen styrt fra Roma og ble brukt for å dømme konverterte muslimer, jøder og Illuminister.

Videre så ser jeg at du angriper en stor gruppe mennesker (prester) uten statistisk forankring av noe slag. Jeg vet at, ut ifra oppslag i media, at katolske prester og andre religiøse ledere forgriper seg på barn. Det interessante ville jo være å se om disse er overrepresentert i gruppen “overgripere”.

Vil nevne at dette på ingen måte er støtte til noen overgripere av noen sort, men man må være varsom med å slenge ut slike anklager hvis man ikke har grundig bevis for det man sier.

Jeg ønsker å bruke skytevåpen analogien her. Man kan sammenligne skytevåpen og religion. Det kan misbrukes av mennesket og bør derfor fjernes for å forhindre at mennesker blir drept. Men om mennesket virkelig ønsker så finnes det alltid et annet redskap å bruke for å drepe et annet menneske.

Mitt poeng er: Selv om religion kan misbrukes og har blitt misbrukt, så vil ikke det å fjerne religion (som er et maktredskap) forhindre fremtidig misbruk av makt. Bare mennesket selv kan det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

til Martin:
Maktmisbruk har preget hele menneskets historie, men jeg lurer på hvordan du kan konkludere med at menneske kan forhindre misbruk av makt, når det har aldri skjedd før? ((Da mener jeg at ingen menneske i hele verden misbruker den makten de har)
Er det noe jeg har gått glipp av?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

svar til Pablo:

Ja, jeg mener at man har like liten grunn til å tro på noen religion, men det er helt klart at enkelte religioner utgjør en mye større trussel enn andre.

Ok, det jeg mente var ikke om det var tillatt eller ikke, men en handling som kun en religiøs person (velg religion) kunne foretatt seg på grunn av den personens verdensbilde.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Igjen og igjen det samme …sukk ! Det er ingen normale katolikker som ville støttet misbruk av barn og unge , ei eller normale prester
Hvis en ser litt på historien til menneskene generelt vil du se ett nokså grusomt bilde hva enn de er. Det som er litt rart kansje er at det ingen land i verden som har så mange konvertitter visnok som Afrika …
Verden har liksom forandret seg , hva gamle Paver gjorde burde vel strengt tatt i ikke trekkes til Paver av nåtid ? Hvor mange innen idrett har ikke forgrepet seg ? burde all idrett legges ned ? Hvor mange lærere gjør det ikke ? Osv osv Overgrep er forkastlig og overgrep er ikke kirken men den prest og de som blir overgrepet

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Respons til Martin

Inkvisisjonen ble insatt av den katolske kirke i 1179, på samme måte som heksejakten startet i ca 1420 (før reformasjonen) og ble bare kopiert av protestantene. Det er sant at heksejakten var på sitt mest ekstreme etter reformasjonen, men det betyr på ingen måte at den katolske kirken var passiv, tvert om. Da dette er fakta det kan leses seg til, så kommenterer jeg ikke det videre.

Det er sant at den spanske inkvisisjonen ikke skjedde på initiativ fra Roma, men det forandrer ikke det fakta at det skjedde på grunnlag av den katolske kirke.

SOm jeg sier i artikkelen, kan man ikke direkte skylde på Vatikanet for voldtekt av barn, men vi kan anklage dem for å systematisk beskytte overgripere fra sekulær rettferdighet.

Skytevåpenanalogien er falsk. Du kan sikkert kalle inkvisisjonen og heksejaktene “misbruk” av religion, men faktum er at det skjedde på religiøst grunnlag: Inkvisisjonen ble iverksatt for å luke ut kjetteri i samfunnet. Heksejaktene skjedde på grunnlag av 2.Mosebok 22:18: “En trollkvinne skal du ikke la leve”
Dette er derfor ikke “misbruk” av religion, det er utøvelse av religion

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Respns til Maria

herregud, for å si det sånn.

Hvis du leser artikkelen, så ser du at jeg ikke legger skylden på Vatikanet for overgrep! Jeg anklager dem for å systematisk beskytte overgripere! Gi meg en idrettorganisasjon som gjør det samme, og jeg skal skrive en artikkel om dem også!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ladies and gentlemen

Det blinker ei pære for meg nå.

Hvorfor foregikk alle overgrep for mer enn 20-30år siden eller iallefall slik at de er solid rettslig foreldet, og hvorfor foredår de bare strengt innen rammene av en enkelt identifiserbar religiøs,ideologisk, politisk, eller etnisk gruppe, mens her og nu og rundt omkring oss idag så er jo alt såre vel og alle er snille?

Noe som også får den pæra til å blinke er hovedreglene:

§1,Dont’ ask
§2,Don’t tell
§3, Thou shalt not question anything,….

En vakker dag men det var lenge siden, så fant de en hel atom- ubåt full av homser i The US Navy, og det var strengt forbudt i The US Navy.

Men tenk på forholdene. Det var jo kald krig og terrorbalanse og 20 ganger overkill capacity, så slike bagateller kan man ikke legge brett på når det virkelig gjelder…..

Og værste pliktøvelse i å amputere hjernen så man bedre kan sluke kameler var jo den der overkillcapasiteten.

Det synes som om en viss del, og ikke så rent liten del av menneskeheten heller trives, og ikke kan leve uten å leve der skjermet og uniformert i en strengt fritatt og underkastet og absurd verden. Så det burde ikke forbause en det ringeste at man stadig oppdager disse og hine skandaløse og beklagelige jesuitterskoler.

Eller lukkede treningsleire..idrettsforeninger…

Og det er jo svært usannsynlig at menneskeheten skal ha blitt frisk de siste 20-30 eller bare 3 år, så hvor og hvem er de beklagelige og kapslede og enstemmige og uniformerte og ideelle og beføyede og fritatte miljøer idag som driver og begår de virkelig syndige og uhyrrlige og skandaløse overgrep som først vil komme i sverta og for en dag om 3-20-eller 30 år?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først og fremst så har du rett i at det var tidlige antydninger til Heksejakt før 1420.

Angående Inkvisisjonen så mener jeg at denne var motivert av helt andre grunner enn religiøse. Den mest fremtredende var antageligvis at kirken følte seg truet. For å bevare sin makt fant de religiøse påskudd for å fjerne kjetterne.

Poenget mitt er at det ikke er religionen som har skyld i slike hendelser, men menneskene bak dem. Derfor vil det ikke hjelpe å fjerne religion fordi det bare vil finnes nye påskudd for hvorfor man feks må gå til krig.

Se feks på Irak-krigen. Startet under påskudd av inføring av demokrati/fjerne atomtrusselen Irak utgjorde. Men antaleligvis startet av helt andre grunner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det kan selvfølgelig diskuteres i det uendelige om det var religiøst motivert eller ikke, men det forandrer ikke kirkens ansvar, det er fortsatt en forbrytelse som er utilgivelig.

Å fjerne religion ville ikke utrydde krig og vold. Men kanskje vi kunne slippe religiøst motivert vold og krig? Dette er jo i bunn og grunnmen krangel om hvem som har den beste fantasivennen

Ang Irak, anbefaler jeg du ser på videoen jeg linker til under. Den er ekstremt interessant og lærerik, og har en foredragsholder det er en fryd å høre på. Forelesningen tar for seg Irak, Nord-Korea og Iran. Hvis du ser den, kommenter gjerne hva du synes om den.

http://www.youtube.com/watch?v=QUukjX-Nee0

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det blir bare patetisk når dere,moralens voktere , tillater mor å ta livet av sitt eget barn i sitt morsliv samtidig som dere svinger sverdet over andres grusomme handlinger. Hyklere!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håpe at Gud kan tilgi dere for at dere ikke vet hva dere har sagt og har gjort.
jeg mener at det er bedre å skrive positive ting om Mor teresa for eksempel for at alle kan føle seg bra! så man kan sove godt…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi trenger ingen tilgivelse fra din bibelske fantasigud Tina, men hyggelig av deg å bekymre deg for oss;)
Når det gjelder Mor Theresa så er det vanskelig å skrive så altfor mye positivt om en sadistisk, pengegrisk svindler med knytninger til noen av klodens mest brutale diktatorer. Kun kristen, religiøs propaganda portretterer denne damen som en slags helgen, noe saueflokken som vanlig sluker rått. Har hverken tid eller ork til å gå i dybden her, men jeg vet at Larskr87 innehar mye kunnskap om temaet og sikkert kan supplere angående Mor Theresa om han ønsker:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig bra sagt ola. Sitter inne med litt kunnskap om det ja, men vil holde på det til jeg har litt flere faste lesere, eller til jeg kan koble det til en sak i media.

Kan likevel si kort at det folk tror de vet om Mor Teresa stort sett er feil. Hun var ikke en venn av de fattige og lidende, hun var en venn av fattigdom og lidelse. Hun mente dette var en gave fra Gud, og brukte hele livet på å kjempe mot abort og prevansjon i de fattigste land i verden. Hun mottok millioner av kroner i gaver av diktatorer som Jean Claude “Baby Doc” Duvalier og svindlere som Charles Keating, penger som var stjålet av et sultende folk på Haiti, og av småsparere som hadde investert alle sparepengene sine. Mor Teresa ga ikke tilbake noen av disse pengene, og brukte de heller ikke på veldedighet. De gikk til å opprette klostre i eget navn over hele verden.

Men som sagt, mer kommer etterhvert, stay tuned….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Respons til Petter:

Kunne du vennligst henvise til hva jeg har skrevet om abort?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Uff. Inkvisisjonen var religioest motivert, selvfoelgelig.

Gud eksisterer ikke.

Abort er bra, det tyter med homo sapiens paa denne planeten, miljoe og oekosystem betaler prisen, i neste omgang betaler vi prisen.

Den katolske kirken er selvfoelgelig ansvarlige for seksuelle overgrep. Prester vet de faar beskyttelse saa det er bare aa kjoere paa.

Den katolske kirken er en institusjon som er ond, ignorant, i fornektelse og fullstendig forkvaklet. Eneste spoersmaal er hvor grenseoppgangen gaar mellom utspekkulert faenskap og dumskap/ignoranse i dette tilfellet.

Religion er en patetisk psykose som en hver voksen person har plikt til aa frasi seg. Er du 4 aar og tror du har en fantasivenn, greit, men ikke lenge etter boer man korrigere barnet. Folk forblir ignorante, full av vranglaere og dogmer, full av fornektelse paa visse omraader dersom de holder seg til religion og religioese tekster i stedet for aa laere av verden som den er.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

respons til Jan erik:

Ja jeg mener også at inkvisisjonen var religiøst motivert, men har lært gjennom denne bloggen at det ikke alltid hjelper å argumentere og dokumentere, og siden poenget var at kirken har mye å svare for, lot jeg det være…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra Lars(?)! Dette er det beste innlegget om den katolske kirke jeg har lest på lenge! Jeg mener at den katolske kirke er den mest primitive, tilbakestående og maktsyke av alle kristne sekter som finnes i dag. Jadajada, Jim Jones og Davis Koresh og diverse andre forførte noen titalls eller hundretalls – men hva er det mot den katolske kirkes forbrytelser mot menneskeheten gjennom historien? Hitler, Stalin, Pol Pot, jødiske og muslimske fundamentalister er de eneste som er i nærheten av å utfordre den katolske kirkens voldshandlinger gjenom historien. Og som du nevner: Paven er ufeilbarlig!!! hehe… dvs at den katolske kirken er jo pr definisjon ute av stand til å innrømme feil, lovbrudd etc – de har jo aldri tatt feil!?! Jeg regner med at du har lest jesuittenes leveregler…. Tror ikke engang Goebbels kan konkurrere mot katolikkene! ;-) morten

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sjekk linken. Christopher Hitchens (God Is Not Great, How Religion Poisens Everything) Debates Rabbi Wolpe on God at Temple Emanu-el in NYC

http://video.google.com/videoplay?docid=46955870034521444&hl=un#docid=-6375470958955715402

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Joda, Lars stemmer ;) Takk for tilbakemelding, veldig fint å lese. Skal inrømme at jeg ikke er helt satt inn i jesuittenes leveregler, men det står på min “to-do-list”

Ja, er det ikke leit at Paven er ufeilbarlig og likevel klarer å drite seg ut gang på gang?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er kun en kirke som fornekter sine medarbeidere et
sundt og jevnlig sextrykkregulerende underliv – den
katolske. Alle øvrige kirkesamfunn tillater sine prester
en sexualpartner – ektefelle – de kan tilfredsstille seg
med. På sett og vis kan øvrige kirkesamfunn liknes med
trykkokere med sexuell sikkerhetsventil som gjør at presteskapet jevnlig får utslipp for sitt sexuelle overtrykk
gjennom jevnlig omgang med sine ektefeller. Den sexuelt
“selvfornektende” katolske kirke kan derimot liknes med
trykkokere uten sexuell sikkerhetsventil. Hva fører
dette til? Selvsagt resulterer dette i sexuelt eksplosive
eksesser som ikke tåler noen flombelysing!

Hvilket betinget kriterium for forebygging av overgrep
overfor menighetsmedlemmer fra katolske presters side
er uomtvistelig nødvendig?
Selvsagt må en katolsk prest som søker stilling i et
PRESTEGJELD forutsettes å tiltre et sådant i egenskap
av å være GJELDPREST!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg kan vel ikke helst si meg enig i beskyldningen – for den katolske kirkes tilhengere (som – jeg vil hevde – i den grad de ikke aktivt blir forfulgt aktivt av hele kirkemiljøet i ord og tanke – må regnes som en del av kirken) kommer antageligvis ikke til å oppsøke deg og prøve å skjære halsen over på deg selv om du skriver dette. Og en kirke som ikke kritiseres fordi du enten blir drept eller dratt for høyesterett av den om du gjør det, er alltid ondere enn en som ikke gjør slikt.

Litt ironisk forresten. Hvis gruppe X dreper mer kritiseres den mye mer, men hvis den dreper enda mer kritiseres den mindre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig enig med Werner! LIkte spesielt analogien med trykkokeren, det dekker det greit. Sølibatet er bare hysteri fra kirkens side, det finnes ingenting i hellig skrift som gir grunnlag for dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du kan selvfølgelig dømme den meste av den katolske kirke for disse overgrepene, da det er kjent at en pave Benedict XVI, i 2001 sendte ut brev til de forskjellige forgreningene rundt i verden, at hvis en prest eller biskop i deres bispedømme ble tatt i og misbruke barn, så skulle dette dysses ned, for kirkens ære sin skyld, presten eller den det angikk skulle heller ikke miste sin stilling, men kun bli flyttet til en annen region.

Videre når det gjelder kirken og nazismen så er det verdt og søke på ”rat tunnels”, som er betegnelsen på fluktrutene til nazi topper fra europa etter andre verdenskrig. Den gikk igjennom vatikanet og videre til sør amerika og afrika. De tyske forskerene som det ble enighet om at ingen skulle bruke , da deres kunnskaper var blitt ervervet på slik brutal måte. Ble for øvrig kuppet av USA og Sovjetunionen. Ingen som har tenkt på det faktum at hver gang NASA har en stor oppskytning eller noe lignende planlagt, så er det på hitler sin bursdag o.l viktige nazistiske datoer.

Og grunnen til at den katolske kirke kommer seg unna med alle disse tingene er fordi de står i ledetog med makteliten, som regjerer med tyranni på denne planeten. For disse psykopatene så er vi kun brikker i et spill som kan ofres for selv den miste grunn.

Nei, religon i det hele tatt er noe som er skapt for og mislede mennesker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

i angripet på kristendommen er det viktig å huske på at mange av verdiene i religionen er humane og ofte veldig gode. så fordi du vil forkaste religionen, ikke kast verdier som feks nestekjærlighet, fred, respekt for andre mennesker, avstå fra vold osv. uansett om man ikke tror på himmel og helvete, men fordi det gjør verden til et bedre sted å leve.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

GEORGE BERNARD SHAW.
Finner jeg deg på frimurerlista over Norge siden du er så imot vatikanet??? Banebuller på alle freemasons vet du.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det skjer da mye av slikt i landet vårt også ,dær prester styrer menigeten med hard hånd ,og krever sitt på mange andre måter også..!!!!!!
, usj……tenker på den snille ptesten vi hadde,!!!! forbannet
Må all krisendom være grusome greier????????????? jaja……konvetere til månen,noen som blir med:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det skjer da mye av slikt i landet vårt også ,dær prester styrer menigeten med hard hånd ,og krever sitt på mange andre måter også..!!!!!!
, usj……tenker på den snille ptesten vi hadde,!!!! forbannet
Må all krisendom være grusome greier????????????? jaja……konvetere til månen,noen som blir med:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Religion er penger, makt og ære. Det gjenspeilet seg spesielt i den katolske kirke i århundrer frem til i dag. Religion er skapt av overtro fra gammelt av og av behov for itegresjon og tilhørighet.
Det snakkes så mye om medmenneskelighet og nestekjærlighet.
Trengs det virkelig en religion for å vise medmenneskelighet og nestekjærlighet? Neppe…
det kan man lese mye om at ikke er tillfelle.
Jeg går ut fra at fullt oppegående mennesker med hode på rette plass har vett og forstand i orden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Respons til Ola Nordmann

Finner nok ikke meg på noen frimurerliste nei, trenger ikke være medlem der for å være kritisk til vatikanet…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er makt og makten alene som fører til dette. Disse mennesker eier ingen form for empati. De skor seg og bresker seg i sitt lys. Disse menneskene som du presenterer her finner man i alle samfunnslag. Verst er det jo at disse representerer religion. “Vil du teste et menneskes karakter, gi ham makt.”

Alle av oss og jeg mener alle!! Til og med du som skriver og leser dette. Vil kunne gjøre de mest groteske ting. Du trenger bare makten anledningen og de riktige forutsetningene, så er vi der. Jo tilogmed overgrep mot barn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den første konge i Israel,Saul miste kongedømmet bla.på grunn att han gikk til de døde for å spørre om råd.
Når en katolikk ber til jomfru Maria, ber de til en som er død. Det samme gjelder alle de såkalte helgener.
Jesus sa du skal be igjennom meg til faderen.(ergo ikke til de døde)
En annen pussighet er om de tidligste paver: Horehusene nede i Roma ble flau og rød i ansiktene http://www.mensviventer.no/mvv4/ufeilbarlige.htm
http://veggavisen.wordpress.com/2009/04/09/eu-flagget/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

***
***

Enhver stor organisasjon med Politisk og Religiøst makt er syk…

Prestenes overgrep mot barn burde ha vært straffet.
Ellers Katolsk Kirke står meg nært og mange Nonner og Prester gjør en god honorfylt gjerning der.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sexmisbruk av barn innenfor den katolske kirke ser ut til å være et verdensomspennende fenomen og i alle tilfellene som er avdekket til nå (USA, Irland og Tyskland) har ledelsen i den katolske kirke aktivt gått inn for å beskytte prestene som forgriper seg. Jeg anbefaler å lese følgende artikkel fra Spiegel Online om den tyske skandalen som nå rulles opp (på engelsk): http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,676497,00.html

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gått mote i å beskylde religionen for mye som er galt i verden. Og på mange måter kan man si at de er en del av årsaksforholdet ved mange konflikter, i tillegg til at det også i enkelte land representeres ved lover og regler de fleste her i landet tar avstand fra. Når en diskuterer religion så vil utgangspunktet sprike fra om en er en troende, ikke- troende, eller tvilende. Som tviler så vil jeg med ganske stor sikkerhet si at verden på ingen måte ville vært et bedre sted uten religion. Mennesker som lever et genuint religiøst liv søker sannhet og forsaker mye av det jordiske. Deres sannhetssøken er noe annerledes enn det som foregår på laboratoriene. N oen søker fred, mening, noe de ikke finner utenfor den religiøse sfæren. Religion vil alltid, som det alltid har vært, være en del av menneskers liv, vi må lære hvordan vi kan leve med hverandres forskjelligheter snarere enn å gjøre alle like.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

eh altså i 1937 sendte paven ut en encyclika på tysk. Ikke på latin slik paven vanligvis gjør, men altså på tysk:”Mit brennender Sorge” het den. Der ble det uttrykt klar avstand til Hitlers regime.
Men egentlig ser du noe av den samme tendensen til sprik mellom liv og lære i alle kristne miljøer der en legger voldsomt vekt på seksualmoral. Som prest får jeg av og til høre historier fortalt av unge jenter som f.eks. har vært aktive i en av disse karismatiske frimenighetene.
Der predikanter liker veeeldig godt å stå på talerstolen og snakke om moral.
Noen av dem som har bedt om en samtale med forbønn og håndspåleggelse hos forstanderen, har av og til erfart at “håndspåleggelse” i praksis betyr “håndsoverstrykning” på lår og bryster osv osv.
Noen gifte kvinner i slike miljøer opplever å bli stempla som demonbesatt om de plutselig får egne meininger eller mister sexlysta eller noe slikt. Så katolikkene er ikke helt aleine om detta her.
Men sannsynligvis har den katolske kirka aldri vært mer ekte enn nå. Nå tar den jo tak i en ukultur som helt sikkert har fått leve i fred et årtusen eller mer. Fram til vår tid.
Jeg veit helle rikke helt hvilken rolle kirka spilte under Jugoslavia-krigen. Før krigen handla religionene i Jugoslavia om hva slags kirke en IKKE gikk i….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

paven du snakker om her er pave Pius XI, og han døde i 1939. Pave Pius XII, den neste paven, var veldig sympatisk til Hitlers regime

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, jeg har ingen trang til å forsvare den aktuelle paven, men meiningene om Pius XII er nok litt delte:
http://www.katolsk.no/nyheter/2001/08/29-0002.htm
Jeg har INGEN meining om innholdet i denne lenken, for all del, kan godt hende at det som står der er reine skjære dilldall for alt det jeg veit.
Det kristne landet Norge, hadde tidlig i forrige århundret medlemmer i den internasjonale eugenikk-komiteen. De skulle bevare rasen vår fra forfall….
Kirka vår internerte også tatere på Svanviken, i praksis en fangeleir.
Mennesket er ikke så godt på bunnen… Aldri vært noe problem for meg å tru på at noe gikk fryktelig gæærnt med oss mennesker en gang tidlig i historia vår…
Om alle religiøse maktmennesker blir revet ned fra tronen, slik som du jobber for å få til, så vil det renske ut mye slags uvesen iblandt oss som tror og lever av å forkynne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når har noen religjon, uansett type, gjordt noe som gangner valige mennesker, ja bortsett fra å undertrykke dem, holde dem på plass, liksom??
Religjon er bare en stor organisasjon som ialle tider aldrig har vært annet en en stor snylter på vanlige folk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

tar du religionen vekk, så får du svar, er jeg redd. Den greier vi oss ikke uten. I Øst-Europa prøvde en å utrydde den. Det ble ikke særlig vellykka. Skal du i det hele tatt forstå mennesket, må du forstå religionen.
Religionen min, fikk innholdet sitt mens den ennå var en forfulgt minoritet som ble forsøkt utsletta.
Den ble grunnlagt til minne om Jesus som tilhengerne kjente inni seg at ga svar på spørsmål som “Hvem er jeg?” “Hvor kommer jeg fra? ” “Hvor går jeg hen?”
Men religiøs tru sitter inne i det innerste og mest sårbare av oss. Dermed ble det lett for statsledere å benytte kirka i kynisk maktspill straks kirkene ble offisielle etter at kristendomsforfølgensene tok slutt.
Hva religion gjør for noe godt med mennesker, ser jeg f.eks. hver gang jeg har noe med overgangene i livet å gjøre. Dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferd. Overgangene i livet påminner om at vi skal ikke være her alltid. Da kjenner folk uro inni seg og blir skikkelig religiøst søkende noen ganger. Ikke nødvendigvis slik at de trur på det vi sier i kirka, men menneskesjela er nå en gang slik.
Men dette har fryktelig mange sjarlatener stått fram og utnytta….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er helt og fullt enig i det du sier. Godt skrevet! Selv er jeg muslim og religionen står sterkt i min livsførsel. Men det betyr ikke at man ikke skal straffes for ugjerninger som er gjort i religionens navn. Islam påbyr muslimer å følger lovene i det landet du bor i, og dersom det er en sekulær stat så SKAL du straffes for ugjerninger. Om muslimer driver med slike motbydeligheter som du skriver at katolikker driver med, er det ingentnig i veien for at de skal straffes med strengeste straff. Dermed Basta!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Svar til ole jens

jeg ville vel vært skeptisk til hva den katolske kirke selv skriver om historien..

Misforstår jeg, eller forsvarer du den katolske kirken ved å si at alle andre kirker er like ille?

Jeg er redd du tar feil, vi klarer oss fint uten religion, noe det norske samfunnet i aller største grad gjør. Nonsens som den påstanden “Stalin og Hitler var resultatet av religionsfrie samfunn” er bare så dum at jeg ikke gidder å kommentere den IGJEN. Har skrevet litt om det fra før, foreslår at du leser det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Respons til Ayesha:
Først, takk for at du likte innlegget.

er du helt sikker på at Islam påbyr å følge lovene i landet man bor i altså?

Qur’an (5:3) – “This day have I perfected your religion for you.”
Qur’an (18:26) – “[Allah] maketh none to share in his government.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

mye spekulering rundt et tema som er vanskelig å finne fakta å det reele motiv for, men det er så mye annet å si om denne kirke :
1: Den Romer Katolske Kirke er IKKE en kristen religion, det er soldyrkelse, hedensk og da per definisjon satanistisk.( bevist første gang av Luther, og igjen av dr.walther veith)
2: Styrer de flest hemmelige ordner( frimurere osv), og er det occulte senter i verden.( har de selv innrømmet)
3: Styrer de fleste “andre” religioner i verden, buddisme, islam og protestanten bøyer seg i støvet for “mother of all churches”. ( sier de selv, og bibelen sier det samme)
4: Det er de som ønsker NWO, for at de skal ha fullstendigkontroll over hva, hvor og hvordan du lever.( dette for at du ikke skal kunne lære om den riktige gud, for de tror at det er satan som er den rette)
kunne ha gitt mer info. men hvis noen ble interesert, så er det bare å søke på dr.walther veith på youtube, han har utrolig mye der og han legger frem kilder og beviser.

Og det at den katolske kirke er antikrist er 500 år gammel kunnskap, og jeg rekner med at de aller fleste vet det fra før, men fortsatt tar denne kirke seriøst!! snakk om å ikke LÆRE noe!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

wow, her var det mye konspirasjoner ute og gikk

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Roony, du tar fundamentalt feil når du påstår at religiøse mennesker (de som tilhører en religion) søker sannheten. Religion er organisert tro, men hverken sannheten eller etikken kan organiseres.
Mennesker som underkaster seg en religion, uansett hvilken, gir frivillig avkall på å søke sannheten om seg selv som menneske.
I stedet for å søke sannheten, som du påstår, så flykter de fra den. Man underkaster seg lover og en “sannhet” fastsatt av andre, man blir et lydig redskap for religionen og kobler ut sin egen tanke om hva som er riktig og galt. Dermed bryter man det viktigste etiske bud av alle: Du må selv finne ut sannheten om deg selv som menneske og ikke minst: du står hele tiden selv ansvarlig for dine handlinger. Du kan aldri gjemme deg bak en ordre, et prinsipp eller en religiøs tro. Dermed kan man trygt si at alle religioner er uetiske. Og enda viktigere: Guden i enhver religion er u-etisk, siden han forlanger lydighet av sine tilhengere.
Dersom menneskene kunne diskutere etikk i stedet for religion, da hadde alle religioner vært gjennomskuet som den villfarelse de er, og vi kunne begynne å bygge på etikk i stedet for religion.
Verden vill øyeblikkelig bli et bedre sted for alle mennesker

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg forsvarer IKKE overgrepene og maktspillet i den katolske kirka for all del. Jeg rister på huet over dem som konverterer dit fordi vi i statskirka angivelig er så konservative… Men jeg er blitt for gammal til å tenke svart/hvitt. Maktsjuke elementer finnes overalt. Vi må bestemme hvor mye makt vi skal tillate dem å få. Jeg liker VELDIG godt at Trond Giske holder oss i øra, forøvrig.
eksperimentet “mennesker uten religion” har først og framst følgende svakhet: Ingen sivilisasjon som jeg veit om har noen gang prøvd det fullt ut. Dermed er det for mange ukjente faktorer med her til at vi veit hva vi har med å gjøre.
Hitler og Stalin er uinteressante i denne sammenhengen.
Men om du skal få oss til å bli ikke-religiøse, må du omprogrammere menneskesjela. Jeg veit ikke åssen du tenker å få til det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

RA: Fantastisk godt skrevet!!! Forhåpentligvis vil verden komme dit en dag. Foreløpig så forgår det dog fortsatt en systematisk hjernevasking av folk allerede fra fødselen av, og folk som hele livet har blitt fortalt hva de skal tro, mene og gjøre og godtatt dette er det dessverre lite å gjøre med..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei
Vil bare si at det var et godt innlegg. Jeg selv har vokst opp i et katolsk land og har sett alt det de har stått for. Det eneste de skaper er overtro og falskhet blant de fattigeste av de fattige. De syd amerikanske landene som har hatt vekst i den senere tiden, har årsaken vært at menneskene har vendt seg til friheten i evangeliet. Jeg vet at du ikke tror på det jeg sier nå, men du kan ta deg tid og undersøke om ikke det stemmer likevel. Der evangeliet, protestantismen har gått frem. Der skjer det en positiv utvikling. Likevel er det riktig som noen har kommentert, at maktbruk har skjedd i de aller fleste kirkesamfunn
Jeg er enig i mange som har kommentert i denne spalten. Den katolske kirken, er pr. definition ingen sann kirke, men de har mange oppriktige mennesker som har blitt bedratt av dette systemet. Det som er viktig er at de forstår hva dette bedraget går ut på. Jeg legger en link her:
http://www.freedomcallsyou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=3
ellers har du en interessant nettside som avslører den katolske kirke til gangs.
http://www.endtime.net

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

respons til Ole jens.

sant som du sier, det er vanskelig å få menneskeheten til å bli ikkereligiøse. Freud sa i “the future of an illusion” (vet ikke norsk tittel) at det ikke ville skje før mennesket overvant frykten for døden, mørket osv.

Mitt mål er å åpne folks øyne for hvilke skadevirkninger religion har hatt og fortsatt har i verden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

respons til Jan

Takk for ditt bidrag, godt å få synspunktet til en “insider” :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei igjen,
Her er en kar som er verdt å høre på. Han var tidligere katolikk og evolutionist og han har en personlig erfaring som kan gi en del tanker angående denne debaten. Han forteller fra sin egen oppvekst hva det betyr å vokse opp som en
katolikk. http://amazingdiscoveries.org/media-Walter-Veith-testimony.html

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] har tidligere  skrevet en artikkel om den katolske kirkens forbrytelser. Jeg skal prøve å ikke gjenta meg, men vil prøve å belyse en annen side av saken. Alle, [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

You really found a way to make this whole pocress easier.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

OaDvp5 , [url=http://rbocjjdxroqt.com/]rbocjjdxroqt[/url], [link=http://rnxxshrvrpri.com/]rnxxshrvrpri[/link], http://ukbhqsbjgaqz.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00