av larskr87 | 25. februar, 2010  

Mohammad og Bhatti viser hvorfor religiøse privatskoler er en dårlig idè

Arfan Bhatti  forsvarer Moyheldeen Mohammad i et intervju med VG. Dette intervjuet er skremmende å lese, ikke bare på grunn av hva som står der, men også hva man kan lese mellom linjene.

De hellige bøkene sier at homofile skal dø. Og da mener også du at homofile skal drepes?

- Jeg mener det ikke, jeg tror på de hellige bøkene og det de sier.

- At homofile skal drepes?

- Ja, de hellige bøkene sier at homofili er forbudt og straffen for det er døden. Og som troende tror jeg på de bøkene, gjentar Bhatti.

- Sett bort ifra lovene, vil du at homofile skal drepes?

- Ingen kommentar.

Her er det flere bekymringsverdige uttalelser. Man visste jo fra før at Bhatti ikke var mors beste barn, og her forklarer han i hovedsak hvorfor. Hans innrømmer at hellige bøker er retningslinjene for livet hans, noe som er problematisk av åpenbare grunner. Han sier i prinsipp at hans avgjørelser i livsspørsmål ikke blir tatt på fornuft og egne vurderinger, men på bakgrunn av hva en bloddryppende 1400 år gammel bok sier. På spørsmål om han personlig mener at homofile skal drepes, svarer han et innrømmende “ingen kommentar”. Jeg sier innrømmende, men denne innrømmelsen kan bety to ting:

1. Han mener at homofile bør drepes, men har vett nok til å ikke si det på grunn av oppstyret rundt Moyheldeen Mohammad, og at han allerede er i politiets søkelys.

2. Han er uenig, men sier det ikke for å unngå negative reaksjoner fra muslimske miljøer.

Begge disse mulighetene er problematiske. Første mulighet innebærer at han på grunnlag av islams lære mener at uskyldige mennesker skal dø. Man kan forsøke seg med den apologetiske “men dette kommer jo aldri til å skje i Norge da” slik som Moyheldeen Mohammads far gjorde, men det er helt uvesentlig. Det skjer i verden i 2010, nettopp på grunn av oppfatninger som også tydeligvis finnes i Norge, og rettferdiggjøres med religion. Hvis ytterfigurer av dette slaget kan gå i media og komme med slike uttalelser, er det ikke urimelig å tro at en gruppe muslimer i det minste er sympatiske til slike oppfatninger.

Andre mulighet er like problematisk. Hvis har er av den oppfatning at homofile ikke skal drepes, og ikke sier det på grunn av frykt for reaksjoner fra det muslimske miljøet, betyr det at det finnes et miljø som mener at homofile skal drepes på grunn av hva som står i Koranen, og vil kritisere muslimer som ikke er av samme oppfatning. Dette vil faktisk være et større problem en det første, siden dette betyr at norske muslimer må være redd for å ha moderne og moderate oppfatninger på grunn av muslimske konservative grupper. Jeg frykter at disse gruppene finnes, da jeg har “moralpolitiet” fra Grønland i bakhodet.

På grunn av holdninger som dette er jeg imot religiøse privatskoler. Skolen er barns viktigste sosialiseringsarena, der de møter barn fra andre kulturer og trosretninger og livssyn. Den offentlige skolen har som siktemål å utdanne og danne mennesker som skal fungere i et samfunn, islamske skoler har som siktemål å danne “gode muslimer”. Religiøse skoler vil homogenifisere elevgruppen, og en “vi og dem” tankegang er en skummel virkelighet. Religiøse skoler vil være et enormt skritt i feil retning på integreringsfronten, så for en gangs skyld er jeg enig i SV.

Hvordan kan man forvente at muslimske barn og muslimsk ungdom skal ha et normalt forhold til nordmenn dersom de tilbringer hele dagen hver dag sammen med andre som er av nøyaktig samme livssyn som deg, og der skolens mål er å inndoktrinere barna i Islam? Hvordan forventer man at nordmenn skal ha et normalt forhold til muslimer dersom de aldri har omgått noen? Religion er en privatsak, og bør holdes utefor det offentlige. Privatskoler er på alle måter en del av det offentlige, da skolene er ansvarlige for utdannelsen og sosialiseringen til samfunnsmennesker. Et annet problem, som jeg har nevnt før, er at det finnes ikke muslimske barn, bare barn av muslimske foreldre. Religiøse skoler er til for foreldrenes ønsker, ikke for barnas. Det gir et uheldig inntrykk av at muslim er noe du er født som, ikke noe du velger å være. Det hjelper ikke akkurat at straffen for frafall fra religionen er døden.

Jeg tror slike skoler vil produsere mer muslimsk konservatisme, og da er islamisme bare et spørsmål om tid. Selvfølgelig vil de aller fleste som kommer ut av en religiøs skole ikke støtte terrorisme. Kanskje bare 1 prosent. Men hvilken forskjell gjør det, hvis den støtten kommer som et resultat av en religiøs utdannelse? Moyheldeen Mohammad skal etter sigende ha radikalisert seg etter han begynnte på en religiøs utdannelse i Saudi-Arabia, og jeg tror heller ikke majoriteten av studentene som går ut fra den skolen blir sympatiske til terrorisme. Likevel, noen blir det.

Les mer om debatten om religiøse skoler i media: VL,  VL(2), VL(3)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg har alltid vært tilhenger av faglig begrunnede privatskoler og innbitt motstander av _religiøse_ privatskoler.

Stikk i strid med stortingsflertallet, dessverre.
;-)

Religiøse skoler hemmer ikke bare integreringen, men innebærer et overgrep i seg selv. Skolen bør være livssynsnøytral, og lære barna OM de forskjellige religioner og livssyn, men ikke indoktrinere!

Det sagt, så tror jeg nok dette bare er markeringsbehov og helt standard populisme fra SV’s side. De vet utmerket godt at om de prøver å forby skoler på religiøst grunnlag så får de øyeblikkelig problemer med EMK og EMD. Så det renner ut i sanden som vanlig…

Hvis ikke det ender opp i et generelt forbud mot ALLE ikke-offenlige skoler, da.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rent generelt er jeg ikke i mot Islam, men vi i Norge har en annen statsreligion og kultur. Og hvorfor skal vi her i Norge finne oss i alt det som de mest ekstreme krever? Jeg synes den Australske statsministeren sier det som jeg tror mange også i Norge ville nikke gjenkjennende til.
Han tar mye av de samme temaene og problemer som vi også har.
Hvorfor ikke norske aviser eller for den saks skyld norske politikere ikke resonnerer slik, synes jeg er leit. Er det ikke på tide at vi setter foten ned?

Whole world Needs A Leader Like This!

Prime Minister Kevin Rudd – Australia

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks..

Separately, Rudd angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation’s mosques. Quote:

‘IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians. ‘

‘This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom’

‘We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society . Learn the language!’

‘Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ‘THE RIGHT TO LEAVE’.’

‘If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.’

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høybråten vil tydeligvis so Stoltenberg,Storberget
og Solheim at terrorister,utlandske kriminelle
og muslimer skal overta Norge.Dette er like før

JILL

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Alle ismalister skulle vært ute av Norge i morge.
Høybråten ønsker tydeligvis som Stoltenberg,
Storberget og Solheim at terrorister.utlanlandske
kriminelle og muslimer skal overta Norge.
Dette er like før.

JILL

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Blir nesten seksuelt opphisset av å lese det den australske statsministeren tydeligvis har sagt! Er fullstendig overbevist om at dette er akkurat slik 90% av etnisk vestlige føler det i alle sine land. Jeg kjenner ingen som ikke ville applaudert høylytt hvis den norske statsministeren hadde kommet med noe slikt noe. Noen blitzere og SV folk ville skreket rasisme med en gang, men dette er ikke rasisme dette er egentlig en selvfølge! Er ikke det landet du kommer til forenlig med din kultur og religion, så snu i døra og reis tilbake dit du kom fra! Enkelt og greit!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Religiøse skoler hemmer ikke bare integreringen, men innebærer et overgrep i seg selv. Skolen bør være livssynsnøytral, og lære barna OM de forskjellige religioner og livssyn, men ikke indoktrinere!

Det du her sier er ikke indoktrinering, det er det jeg kaller indoktrinering.

Hva er indoktrinering?
En definisjon er følgende.

indoktrinere (fr. endoctriner, av lat. doctrina, lærdom), belære; systematisk påvirke folk for å få dem til å anta bestemte ideer og oppfatninger og endre deres holdninger.

Går man lenger inn i indoktrinering, så kan man si det består i ensidig opplæring i ett tema, med bevist utelatelse av kunnskap som kan motsi det man lærer.

Først vil jeg peke på skolen slik den er i dag.
Den kaller seg verdi og religions nøytral.

Det vil si at den allerede har plasser Gud på en posisjon som ikke er så viktig. Man kan lære om guder, men aldri at en Gud er den rette.

Samtidig lærer den evolusjon som en bevist vitenskap til våre barn, selv om evolusjon kun er en modell.

Ett tenkende barn, vil nødvendigvis logisk slutte at det ikke kan finnes noen Gud. Om han lærer at alle Guder er like viktige, men samtidig lærer at alle religioner mener at dens Gud er den rette, så er den naturlige konklusjonen at det ikke finnes noen Gud.

Derfor er vår enhetsskole indoktrinerende i dag, og den eneste årsaken til at dette skjer er fordi det store flertallet er enig i synet.

Skolens indoktrinering hadde ikke vært så farlig, dersom samfunnet ellers hadde vært nyansert eller hadde hatt ett motsatt standpunkt. F.eks at Vi tror på den kristne Gud.
Da hadde barnet hatt nok informasjon til å ta en beslutning på ett selvstendig grunnlag.

Når man snakker om religiøse skoler, så er man raskt ute med å bruke ordet indoktrinering.
Men i dagens samfunn kan ikke en religiøs skole forhindre at barn får gjennom media ett annet svar enn det skolen måtte velge å gi.

For å få til indoktrinering av ett barn i Norge, så måtte han ha gått på en skole, som ikke forholdt seg til noen godkjent læreplan, han måtte forhindres fra aviser og TV, og han måtte forhindres fra omgang med barn som ikke ble “indoktrinert”

Makten har valg å ta til seg mange ord for å beskrive religion. Vi har indoktrinering, ekstremist, dømmende, homofobe, med mer.

Men det mest er snudd på hodet, og det måtte erkjennes dersom man hadde klart forholde seg nøytral til de faktiske opplysninger. Det har jeg forlengst mistet håpet om kommer til å skje.

En religiøs fundert skole i dag kan ikke bli indoktrinerende, den kan bare gi ett mer balansert syn mot den informasjon ett barn ellers får i våres samfunn.

Kampen mot islam, er også en kamp mot all religion. SV skjuler ikke dette, AP er redd for stemmer og FrP har ikke sett konsekvensen av sine forslag mot Islam. KrF vanner seg selv ut til en utflytende masse uten innflytelse.

Vi har en utrulig etablert elitetenkning i dette landet, og ingen kan ytre seg mot denne uten å måtte stå skolerett for presse, politikere og for muslimer politiet. Det vil si om man ikke velger å avfeie den som uttaler seg som mer eller mindre gal da.

Indoktrinering!!. Kiss my ….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Derfor er vår enhetsskole indoktrinerende i dag, og den eneste årsaken til at dette skjer er fordi det store flertallet er enig i synet.”

Min eneste kommentar er: TAKK OG LOV FOR DET! Etter hundrevis av år med galskap har vi endelig greid å vri oss ut av den kristne hjernevaskingens klør. Forhåpentligvis skal vi aldri tilbake dit. De religiøse liker selvsagt ikke dette da selvstendig tenking, og personlig valgfrihet jo er det som med tiden kommer til å ta knekken på deres religioner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Religion generelt sett er svært vanedannende. Bare det å utsette barns hjerne for korrosive viruslingnende tankesett som religion er, er forkastelig.
Det må gjerne være private religiøse skoler, men de bør ha minimum 18 års aldersgrense.

Eneste religion barn bør utsettes for er, alle eller ingen! Religionsundervisningen bør være offentlig, faktabasert, med et kritisk fokus, og OBLIGATORISK uten mulighet for foreldre å “skjerme barna”.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da burde også evolusjonsteorien ha ett kritisk fokus, og ikke læres som fakta. For deler av det er fortsatt bare teori.

Kristendom=hjernevasking?

Det å oppdra barna sine til en kristen tro er akkurat det samme som at f.eks. ateister oppdrar barna sine til å være ateister. Hva er meste hjernevasking?

Selvfølgelig oppdrar man unga sine til å tro det en selv tror på:P

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle over her skriver “Samtidig lærer den evolusjon som en bevist vitenskap til våre barn, selv om evolusjon kun er en modell.”

Du trenger en utdanning om evolusjonsteorien. Den er ikke “bare en modell”. Det er en vitenskapelig BEVIST teori som har stått i over 150 år til tross for alskens forsøk på å motbevise eller diskreditere den. Den er mer bevist enn gravitasjonsteorien, tviler du på gravitasjon også? Vitenskapelige lover fins KUN i matematikk, i ALLE andre fag er det “høyeste” noe kan oppnå en teori.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Religiøs indoktrinering av barn er barnemishandling. Se video-er i mitt innlegg om tema på:

http://agentprovokativ.vgb.no

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg forstår ikke hvorfor ikke selv ateister blir redde for den utviklingen som beskrives på denne siden.


Religiøs indoktrinering av barn er barnemishandling.

Jepps jeg har hørt om flere muslimer hvor omsorgovertakelse har skjedd og barna har blitt gitt til ateister. Det finnes også tilfeller der de er gitt til foreldre av samme kjønn.
Hvorfor skal dette kun skje med muslimer?


Religion generelt sett er svært vanedannende. Bare det å utsette barns hjerne for korrosive viruslingnende tankesett som religion er, er forkastelig.

Enig i at når man en gang har fått ett barn overbevist om ett syn, så skal det mye til at det endrer dette synet. Men hvorfor er det kun religiøse overbevisninger som er vanedannende?


De religiøse liker selvsagt ikke dette da selvstendig tenking, og personlig valgfrihet jo er det som med tiden kommer til å ta knekken på deres religioner.

Her tar du feil indoktrinering er ikke selvstendig tenkning uansett om indoktrineringen er religiøs eller ateistisk. Religion forsøkes knekkes med beskrevne metoder. Det må være vondt for vitenskapen og se all den nyreligiøsitet som dukker opp.


Religionsundervisningen bør være offentlig, faktabasert, med et kritisk fokus, og OBLIGATORISK uten mulighet for foreldre å “skjerme barna”.

Jepp staten vet jo så mye bedre enn foreldrene hva som er best for barna.

Mohyeldeen Mohammad skremmer meg langt mindre enn dere. Da dere faktisk lever i og fremmer en politikk som faktisk blir mer og mer gjennomført.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At Kjellemann kan finne på å påstå at evolusjon er vitenskapelig bevist, Viser kun en ting.

Her har vi resultatet av norsk indoktrinering. Ett menneske som har blitt lært hva han skal tro og som er fratatt evnen og også lysten til selvstendig tenkning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg gjetter på at Atle er kreasjonist, og derfor ikke liker Evulosjonsteorien.

Les begrepet en gang til, siste lett er “TEORI”, ikke lov… Atle utelater bevvist det leddet hver gang. Typisk grep fra kreasjonister.

Og jo, deler av evulosjonsteorien er vitenskapelig testet gjennom forsøk. Og de finner at den stemmer. Evulosjon foregår rundt oss i naturen hver dag, og forskere kan observere det.

Helheten som sådan er ikke bevist. Men ingen har funnet noen feil i den, så langt. Og ingen har klar å komme opp med noe alternativ som er bedre, eller gir mere korrekte resultater i forsøk.

Og dessuten, i skolen lærer man ikke at teorien er en lov… Man lærer at det er det beste beskrievlsen man til nå har.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er imponert Atle, stå på for fulle mugger, bevis for alle at du med vitende og vilje og med begge øynene åpne nekter fakta. Det kommer vel som en overraskelse for deg at det kryr av evolusjonssfakta som støtter opp om evolusjonsteorien? Svært mange andre vitenskapelige teorier støtter også opp om evolusjonsteorien.

Bare så det er sagt, vitenskap har absolutt ingenting med guder å gjøre, du kan ha så mange du vil, bare ikke bland det inn i vitenskapen. Bare se på storheter som Kenneth R. Miller, for eksempel, en troende Romersk-Katolsk kristen professor i biologi, og høytstående sådann, jeg foreslår at du søker litt på nett. Google er din venn.

Her i Norge ble kristendom faset ut av skolen for lenge siden. Dette bortsett fra private kristne skoler. Nå vet jeg også at vår kjære stat støtter religionskoler i utlandet økonomisk, jeg har hørt nevnt Pakistanske religiøse barneskoler i den sammenheng.

Du får heller gjøre litt grunnarbeid før du tabber deg ut pånytt. Lykke til med det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg kunne ikke vært mer enig i dette.

Religion er i prinsippet en ideologi som oppstod i sin tid som en reaksjon på datidens styre og stell. Det er ikke uvanlig at religioner demoniserer andre annerledes tenkende. Denne måten å tenke på er helt vanlig i alle totalitære og fascistiske ideologier. Dette fører bare til hat.

Skolen er en av de vikstigste sosialiseringsarenaene for barnet. Det er skolen som setter grunnmuren for barnets videre utvikling og samhandling i samfunnet. Når vi lar barnet bare lære om en bestemt religion på en måte at alle andre er mindre verdt, og at den repektive religionen representerer den absolutte sannheten, så bygger vi i grunnen et kraftig mur mellom kultuerene. Med en slik mur mikes evnen til toleranse og sameksisten i samfunnet. Og dette er den direkte trusselen i alle samfunn og spesiell for en multikulturell samfunn, hvor toleransem empati og forståelse er nøkkelordet til et bedre og harmonisk sameksistens.

Det er statens fundamentale oppgave å gi barna opplæring og kunnskapp om all slags religioner og ideologier slik de er. Uten at en bestemt religion blir spesialbehandlet framfor andre. Den sekulære verdien er noe vi i mennesker må alltid etterstrebe.

Se bare for dere de landene med et multietninsk og religiøst befolkning, hvor de har misnt kontakt med hverandre, eller hvor den ene spesialbehandles av staten framfor de andre. Jeg ser ikke noe mer enn krig og elendighet. Jeg har selv vokst opp i et slik samfunn, og er beskymret for at vår neste generasjon vil ha et slik virkelighet i vente, dersom vi lar de raligøse fundamentalistiske krafetene operer fritt, og dele samfunnet slik de ønsker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mange religionshatere her som har sterke følelser men svake meninger. Man kan mene det man vil om tro, men reigionsfrihet er like mye et frihetsprinsipp som et frihets element. Om bare en trosretning mister friheten vil også frihets prinsippene falle, religionsfrihet som et generelt begrep som er like mye retten til å tro, mene og føle og leve i henhold til sin egen gode samvittighet, så sant den er god. Ingen kan leve i henhold til en annens samvittighet. Og alle plikter å bevare og leve i henhold til denne, siden det er den beste vokteren av alt som lever. Å miste retten til å leve etter sin egen gode samvittighet er det største og mest alvorlige angrepet på friheten, friheten til å leve livet i henhold til en god samvittighet. Dårlige og uønskede elementer er prisen vi må betale for å høste fordelene som en slik frihet gir oss. Vi har ikke råd å la være. Folk som ikke beskytter retten til å være et fritt og helt individ vet ikke hva undertrykkelse er. En slik raus frihet er det som skaper det beste i oss, men også det dårligeste, for vi lever i en ufullkommen verden, desto mer krever det at alle gode krefter får leve i frihet uten å være undertrykt av andres samvittighet. Hvis noen mister religionsfriheten, vil vi alle miste den sammen med frihetens grunnleggende prinsipper.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Frank Overså.

Takk, endelig en som ser poenget.

Det spiller liten rolle om man har rett eller feil i henholdsvis evolusjon / kreasjon. Når man har mistet retten til å mene det man selv finner riktig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

This is what I want say about the so called prime minister of Australia Kevin Rudd the thief. First of all Australia is not your country, you are a son of a british bastard who have stolen the country from an oppressed people. When your ancestors stole that country they did not integrate in to society on the conterey they have erased everything that was and applied western way of life that is criminal way of life.
IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT
Did the white bastards who have stolen the country from the Aborginians adopt or for that sake did the so called americans who have stolen the land from the Red Indians Adopt? What about the millions of white people who live in the richest part of Africa, what about Canda, New Zealand———dear white people the answer is HELL NO. You white people are demanding some thing from other human beings that you can not apply on yourselves that is double standard.

The so Called US, Britian, France and other white countries can have nuclear weopon but not Iran, Iraq etc. this is the ruling of double standard…..you allow yourself some benefits that you deny others. You are probably the sons of God, even though God has no sons or for that sake dotters but you seem to mean that you are better than other people. The fact is that you shit like all the rest of us, that you are born the same way as the rest of us and you will die as the rest of us and we all came from Adam and Hawa= Eve.

Australia is NOT YOUR COUNTRY, YOUR LAND, and You Better Take YOUR LIFESTYLE back to EUROPE bitch. You white people should know that if you demand that everyone should go back to where he came from, Europe will be overpopulated and becouse there are no natural resources you will end up eating each other. You are the poorest people on this globe and the evidence to this fact is that you left you continent for search of a better life—–poor confused white people

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har selvfølgelig ikke unngått å få presentert et utall av såkalte “beviser” for evulusjonteoriene, og ser like selvfølgelig at man lett kan finne denne troverdig. Dessverre er det slik det også hevdes at det er minimalt med for ikke å si totalt fraværende kritisk tilnærming til evulusjonsteorien i skolen. Dette er synd, for hadde utviklingslæren vært så tvers igjennom bevist, som det hevdes, hadde den også tålt kritisk tilnærming. Men her blir vi fortalt at slik er det bare, og dette er bevist. hmmm minner mer om indoktrinering enn det meste annet jeg har blitt undervist om i gjennom mine 42 år…

Så forresten en “evulusjonsevangelist” i fra England som på alle mulige måter ville overbevise om “bevisene” bl.a. hadde han en grundig seanse om DNA-et om hvordan det “beviste” at alt liv stammet fra samme utgangspunkt. Vel , på 70-tallet hadde vi noe som het cnc-maskiner. Man simpelthen kodet tegninger på det man ville at maskinen skulle lage ved å lage en rekke huller i en strimmel, minner svært mye om dna-kodene i programmet til briten. Men saken er jo den at noen måtte lage denne strimmelen, den oppstod ikke bare slik ut av intet.
På samme måte anser jeg sannsynligheten for at dna-kodene oppstår ut av intet som langt vanskeligere å tro på, enn at noen faktisk har laget kodene i utgangspunktet.
Så til slutt er det egentlig bare det det dreier seg om uansett, hva man rett og slett velger å tro på!
Tror du at du er et produkt av tidens tilfeldigingenting, så lykke til, den sannsynligheten er alt for liten for min del ihvertfall…

men forøvrig tilbake tl diskusjonens utgangspunkt, godt at det finnes noen statsledere som har tæl til å si ifra! jovisst skal vi være generøse og gjestfrie, men det er da virkelig ikke for mye at man innretter seg etter sitt nye fedrelands skikker og kultur!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Personer som BHATTI representerer ikke Islam eller muslimer!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

til Abu Luqmaan

hmm er det slik du føler så er det vel på tide å pakke sakene sine å komme seg vekke herfra så fort som overhodet mulig, ikke sant?
Vekk fra oss europeiske fattige slemminger, og hjem til ditt eget huttaheitim, hvor det måtte være.
Vi vil ihvertfall ikke savne deg og dine likesinnede.
God tur hjem!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det kanskje Abu mener er at vi har mistet retten til å fortelle at folk skal assimilere seg med oss.

I og med vi fremdels har tilgode å vise at vi evner å assimilere oss med noen andre.

Samtidig viser innlegget hans viktigheten av å forvare sitt egent lands verdier.

En av våre verdier har da alltid vært gjestfrihet ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

To Stig, I will go home when Kevin Rudd retuns to SIBERIA dude or when George Bush returns to Sweden. I am a som of Pangea and I am at home everywhere cause Allah has created this globe. Peace Homey

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

så du tok tydeligvis ikke den eller hva, Atle?
Det jeg mente var at om han følte seg like utilpass her, er det ingen som hindrer han å dra tilbake til sitt hjemland hvor det måtte være…
må jo være fint å slippe å være blant mennesker han tydeligvis ikke setter pris på…
men det er jo sent og du er sikket trøtt…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, fint om du føler deg hjemme her , men vi fattige europeere setter pris på om våre nye landsmenn setter litt pris på gjestfriheten vi viser.
Ikke lett for oss å oppdage noe slikt med alle hetsene som stadig kommer…
Og om du ikke visste det, Allah har aldri vært her oppe i nord, så du er nok ikke så hjemme som du tydeligvis tror.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hi Stig, we came to collect what you have stolen from us and we will not return empty-handed maybe we will not return at all. Maybe cause many of you are gays and lesbians and you population is decreasing we will outnumber you in the future and will take your so called country from you. Anyway this country will belong to those who have the most offspring. I have 5 kids how many have you Stig? I guess none.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

To Stig,
I forgott to say that Allah is everywhere, you will know many things if you read the Holy Quran. I can send you a copy if you want in English or Swedish, the norwegain translation is not good I heard. Peace

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Grunnen til at hvite kan ha atombomber og ikke dere muslimer er for at dere er noen psykopatike gærninger som gjerne jevner dere selv med jorden for det dere mener. Hvite er litt mer balanserte, vi lever i en rolig del av verden selv om vi er omgitt av atomvåpen. Vårt samfunn er mer sivilisert, vi er mer siviliserte mennesker og har en høyere standard.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ABU!! I can totally understand your comments about Australia..but what happened to the aborigines and the british convicts that were sendt there many many many years ago..it happened, unfortunatly..we who live today cant change that! We have to live on and ensure people live in peace….and get rid of people who wants to destroy the freedom we have been fighting for..to live peacefully with other people from different religions etc..Certain MUSLIMS seems unable to do so moreso than people from any other religion!! JIHAD my ass! You CANNOT believe everything you read and certainly when it comes from a 1500 or whatever old book like the koran! ITS A JOKE!!What we can do and WILL do is ensure that Norway doesnt get invaded by luni ticks like islam extremists!!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

To Abu Luqmaan:
You white people,? – what about the brown people and the yellow people. Have you heard about what the japanees did in China? Or the arabs did in Africa or India?, I´m shure you will find som terrible stuff there if you look for it…Ohh and by the way: Yes the white man is an expert of wrong doing, but as some of the muslims today they all did theire wrongs with good intetions and for a just cause. Of course not all of us still thinks like that. The reason for the white mans world domination is complex, it has to do with political ideaology, religion, resourses, the freetrade prinsiple and a lot more. Its evolution, and not only bad came from it!
Its hard to see why I should feel any guilt for what totaly strange people did many years ago just beause they where white as I am.
I dont feel poor or confused at all, so it cant be me you are talking about in your pity for the “white people.”
You seems to me to be a “bitter person” – I hope I am wrong, because that wont do you no good in your life! Look for possibillities and the good in all people!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

haha, ABU
om det er din virkelige mening er du en rimelig stor dust! Ingen nordmann vil noensinne akseptere noe slikt, her har vi kastet ut svensker , dansker og tyskere, om noen idioter av muslimer vil prøve seg i fremtiden, vil de gå på hue og ræva ut herfra før de skjønner hva som skjedde. Antall er uten betydning, når noen først tenner den norske kampgløden vil enhver som prøver seg brenne seg skikkelig, uten unntak, joda om man opplever mange muslimer, og om det finnes så mange idioter av arten (noe som er heller tvilsomt) vil nok nordmenn reagere sent, men når så skjer og vikingens raseri tennes, da vil muslimer og Allah og alle slike meningsfeller sparkes ut av landet vårt de være seg døde eller levende. Slikt menneskelig søppel er det ikke plass til!
Om det ikke er din mening; ja så burde du holde kjeft, mange nordmenn som mistenker at islamister tenker slik og de kunne komme til å tro deg. Uansett så gjør du det bare dumt for deg og dine med slike meninger om du da er muslim da…

Men var en gang en klok mann som ikke sa noe, på spørsmål om hvorfor, repilserte han at dette temaet kunne han ikke mye om så da syntes han det var bedre å holde kjeft og la folk tro han var en idiot, enn å åpne kjeften og bevise det….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Yeah btw thats the problem!!! NORWEGIANS!!! You need to have MANY more children than you do today! These nutcases have 5 children to each wife..and many have more than one wife!! Cet cosy between the dunas nordmenn! ;) Thats all I can say..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du har kommet hit for å ta tilbake det nordmenn har stjålet fra muslimene?? Du må jo være et lettere forstyrret menneske.. Ser jo at du skjærer alle som er hvite i huden over en kam, og gir de kollektivt skylden for at urbefolkningen i Australia og Amerika ble dårlig behandlet for hundrevis av år siden og for avgjørelser George Bush i sin tid tok. Du er intet mer enn en kjemperasist full av hat, og jeg synes rett og slett synd på deg. Folk flest ønsker bare å leve fredelig sammen side ved side, men folk som deg gjør dessverre en slik realitet bortimot umulig. God bedring!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære ABU

Jeg har ikke noe bruk for koranen, det er jo ikke noen interessante bilder i den… som den dumme hvite mann jeg tydeligvis er må jeg nok ha billedmatrialet slik at jeg kunne kjenne igjen denne muhemmeden deres om jeg møtte han. Men her har heldigvis dagbladet hjulpet på min uvitenhet som den vantro jeg er. Men såvidt jeg minnes så har han en håndgranat i turbanen sin, så om jeg treffer på en gal mann med en håndgranat eller annet eksplosiv som han ønsker å drepe seg selv og andre med, ja så vet jeg at det er en sann islamitt eller kanskje muhammed selv som er kommet for nær meg.
tror jeg skygger banen jeg…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Abu.


we came to collect what you have stolen from us and we will not return empty-handed maybe we will not return at all.

We have taken nothing from you, Dont come here and send open menace.
Looking on the history there is no belive system that have killed more peoples and taken more land than you. Even the crusades was started because of muslims attack, that does not mean I defend the religious side of the crusade. But I do with all my hearth shout out for our right to defend our contries and believes. In that sense I applaud the crusades. I do pity you muslims, you are born into it, and there is no escape from it without death penalty.
Your religion perfectly silence every moderate voice, beause its not legal to speak out from them.

There was 6 muslims in the anti demonstration in Larvik, There might be 80% moderate muslims, but they are all spineless covards not willing to stand for what is right.

Just let us be and we will let us be, but Me I will applaud every fight against your cruelty in every country you stick your head forward.

You hve nothing to take from here, you are our guest we took you in, based on humanity. We let you perform your religion and your tradition within limits. We will never allow you to misuse woman and we will never allow you to treathen us.
In other words we will not allow you to misuse the human rights. If you do that we have all the right in the world to fight you.

Me personally I was so for the inavtion in Irak, because there is some situation some levles of misuse of the countries people that the rest of the nations cannot just sit still and look at it.

For the same reason im for the invasion if Afganistan.

With your bloody history filled with nothing but blod hate and fear. You have yourselves lost the right to speak about unjust.

We are moderates, most of us, but. I said it before dont threaten us.
Most of you are liars speking about peace, you cannot speak the trutb to infadeles before you have manpower enough, thats against koran.

Just because I fight against this site and the thoughts of forbidding all religion, that does not mean I will not fight for my own belives. Either its against ateism that wants to rule me, or against religions thats wants to rule me.

In other words. Fuck off.

Greit nok ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I am an immigrant residing in Norway and I am a Muslim
First Mohiudeen does not represent Muslims in any way
Secondly, a fault which was the Norwegian authorities must take a more tough with the likes of Mullah Krekar, so as not to become an example of the extremists and encourage the absence of punishment
Ter concerning Australia – When was the Norway-like Australia? In Australia, no integration problem for the person wanting in that, while in Norway the situation is quite different I know it’s very difficult to have real friendships with the young Norwegian, as well as, perhaps you should change your name to get a job and you have to learn a very difficult language comes in English can not be compared
You are an Australian in Australia after you get the legal status regardless of any other considerations, while in Norway seen as the third generation of immigrants as foreigners?
In Norway should be a golden hair and your name is Andreas to become a Norwegian !!

While I mention these facts do not disagree with the fundamental truth that must be respected that Norway has an indigenous people and have a law and religion and culture—- must be respect by all who want to live in Norway — but at the same time is not of logic or credibility Compare Norway with Canada or Australia

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dear Maria, You seem very brite lady and you have the same name as the mother of Jesus peace and blessings be upon him and his mother. I can bet that you have never seen a copy of the Quran/kuran. One of the first verses in THAT HOLLY BOOK is that “you can not find any contradictions in the Quran” . You say that it is an old book and you have a point There. It was sent for about 1400 years ago. But do you know that when the church in Europe where killing scientists who claimed that the earth was not the center of the thr universe (our galax, the milky way) but the sun. For 1400 years ago this was a fact in that old book, for 1400 years ago this book proclaimed that the earth, the moon and the was on orbit each and everyone. There money sceintific facts that prophet Mohamed peace and blessings be upon him could not know for fact at that time.

This book is a miracle and it is a continuation of the old and the new testament. In it you will find all the prophets that are mentioned in the bible/old and new. Abraham, Isak, Josef, Jesus, Johanes etc. The first commandment of the old testament is ” THY SHAL NOT HAVE OTHER GODS BESIDES ME”. What the Kuran sums up to is ” There is no God, but the true God and Mohamed his messenger” you can equally say that There is no God, but the true God and (Jesus,Moses etc) his messenger.

The human family and every person on individual level will pass away and will return to his creator and will answer for his deads. I am not a racist but I am just seing the world from another angle, and that angle is uncomfortable for some of you. From dust to dust, døden venter på oss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Wuw det må jeg si.
Ikke en i neste dag uten muslimer eller islam i avisen.Og det er ikke noe særlig bra verken for nordmenn eller for ny landsmenn.
NORSK LOV MÅ RESPEKTERES OG MUSLIMER MÅ DET SAMME.Og dere må finne noe som er bra for alle.jeg ønsker dere lykke til

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Well Abu, I have seen you moderated your language some. But I think both you and I know what Islam is and what its intention is.

And Allah was never God in the Jewish sense you know that as well as I. He is the moon God from Kaabal and with a history I will not write about here. The only common thing is the son of Abraham Ismael. But you never honoured the God of Abraham

About Jesus, You have perverted his message and in your belive system he will come back and lead muslims in war against all infadels.

But in some sense you can compare Norway with Austria. We had the Lapp’s and we pushed them down, took them from their parents and forced upon them the Norwegian lanuage denied them to speak their mother language.

Roger Waters said.
Give any speaces to much rope and the fuck it up.

Thats a sad truth about humans in my opinion.

“you can not find any contradictions in the Quran”

Well there is a lots, and even the koran admits it because it says taht if in conflict the newer writings is more correct than the older.

Another problem is the description of the moon, how we get half moon and such. It would be dlightfulll if you could teach us the profets saying in this matter.

The only reason you spread so far and the only reason you was allowed to increase the terror was because of the west’s antisemitism.
We are to blame ourselves for this.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle, what is up friend. Who knew that every living thing was made/created out of water for 1400. You will find that fact only in the Quran and nowhere else. If you find that information anywhere else then the Quran is from our creator.

And please keep in mind that Mohamed could not read or writte at all. Please do not pitty us, I would not like to be in your shoes even if I could get everything between the heaven and the earth and for that sake abonden my faith.

It is written in our holly book that we are moderate, so there are no only 80 % moderate muslims, but all muslims are moderate thus 100%. It is your press that uses the terms of fundemalist etc, but we consider ourselves as moderate. It is not a queation about we and you, it is a question about faith. On daily basis 1000 individuals convert to islam in Europe, that is 365 000 a year and that 3,65 million people in 10 years. That is allmost as big as the population of Norway. The Prophet Mohamed (pabbuh)said this religion will enter every house willingly or unwillingly. Islam is the fastest growing religion in Europe and the more war the leadrs of Europe start the stronger this religion of 1.5 billion people will get. 1 of 4 people on this globe is muslim…and increasing. Knowlege is light.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Noe jeg lurer på. Hvordan kan muslimer vite at Muhammed en dag kommer til å bli født? Tenk om han faktisk har blitt født, og prøver å overbevise andre muslimer at han er profeten. Muslimene kaller han vel vantro, og steiner han også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

You just showed my point, You are not just a muslim in name just here for his family. You are an imam or something. You have a slick tounge but you already showed your cards to me and I treat you the way you deserve.

It is this …or unwillingly I fear. And I put it in the same level as ateists that will forbid all religion.

The peoples in this level feel they are superiar and have the right to rule other peoples mind and religion.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dear Atle,

No, there is no dictatorship in Islam concerning what to blieve. there is heaven and there is hell in the afterlife and both will be filled. For the second the creator has given us human beings free will and we can make our own choices, thus no person is entitled to force another person what to blieve. But the truth will prevail and that the meaning of unwillingly. According to islamic law no one will be forced to accept Islam, but those individuals or entities that are hindring to spread the true faith must be bealt with. By the way Abraham is considered as tha father of monotheism and Mohamed was (pabbuh)commanded in the Quran by God to follow the way of the prophet Abraham (pabbuh)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dear LOL

There was a study in Norway a week ago or something. I do not remember who conducted the study, but the study showed anyway that the Norwegains knew almost nothing og Islam. One question that was asked was “who does muslims pray to? or who is the God of the muslims? more than 55 % said Mohamed. Mohamed is a messenger in Islam as well as Jesus and the rest of the other prophets that one can find in the old/new testaments. The biggest problem in Noway is not Islam or muslims for that sake but ignorens.

Media is covering Islam and those who are covering islam and the mulims do not even know the family name of the prophet Mohamed (pabbuh). So I can not the blame the averge norwegain for luck ofinfor. concerning Islam. The public is informed by the media and media is ignorant or biased. So we muslims should inform the public so that right information is supplied.

Mohamed is dead and will not be reborn in this world…….so that is not a subject dear. Human beings born and then die and then their lord will reserect them on the judgement day, and that inncludes our blessed prophet (pabbuh).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig med Prime Minister Kevin Rudd – Australia, utenom det tullet om kristendom og gud. I norge bør vi gå et skritt lenger og hive ut alle som bekjenner seg til islam. Vi har ikke bruk for dem, og de steller bare til faenskap. Har de ikke gjort det enda så kommer de til å gjøre det senere. Ut med pakket NÅ!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Allah, gud, jesus, mohammed, alle oppdiktede, oppskrytte fantasivesener, som bare idioter klarer å innbille seg finnes i virkelighetens verden. På tide at religiøse mennesker også blir voksne og ser universet slik det virkelig er. Religiøse mennesker er avhengige av en himmelsk pappa de kan beklage seg til til, og få tilgivelse for all den faenskapen de bedriver hver eneste dag over hele verden. Bli voksne, pappadalter!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

synes det er mange norske ekstremister her i innleggene…. hehe

doy: hvordan er virkelig universet? alt som jeg har kjennskap til har jo en begynnelse og en slutt? hvordan startet universet?

alle dere som er imot religion: moralen din vil jeg påstå er basert på kristelige verdier! beskriv en ateistisk moral!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

woy:
alt du kjenner til har en begynnelse og en slutt. Hvordan begynnte da Gud? Og har universet en slutt? (riktig svar er nei..)

Min moral er ikke basert på kritstne verdier. Alle religiøse verdier som man idag mener har gyldighet (man ser bort fra alle groteske lover og påbud), er verdier religionen har fått av mennesker, ikke omvendt. Verdiene kom først, religion senere. Jeg er i arbeid med en artikkel om moral.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bismi Lahi Rahmani Rahim. En dag vil alle i vesten få virkelig smake kraften av den hellige religionen og bli straffet for all de uaksebtale handlinger vesten driver med. Historie vil ikke være det samme hele tiden, historie forandrer seg! ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Anti-vest: Så den arabiske slavehandelen, som pågikk mye lenger enn den europeiske, osmanenes angrep på Europa, tyrkernes folkemord på armenerne, dagens muslimske hatvoldtekter på vestlige kvinner og terror mot uskyldige skolejenter i talibanstyrte områder er beviser på hvor fæle Vesten er og hvor snille muslimene er?

Voks opp. Mennesker er mennesker, noen er onde, noen er gode. Jeg og mine kommer aldri til å la islamistene få overta det som er vårt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

BHatti og Mohyldeen kan ikke mye om islam. Vg prøver og skape hat mot Islam, og det vet alle muslimmer. Alle muslimer vet også at Bhatti og Mohyldeen prater barre bullshit. Kunne noen spøre de to om hva de vet om Islam. DET KAN VÆRE MULIG AT BHATTI OG MOHYLDEEN JOBBER FOR ANTIISALM. OG DET KAN VÆRE HVEM SOM HELST TIL OG MED SATTEN

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

STATTEN

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kfim du mener at tyrkerne gjorde folkemord mot armenerne har du noen bevis. på grunn av at min familie kommer fra sørøst tyrkia og bestefaren min mistet familien da armenerne angrep Tyrkia. IKKE GLEM OGSÅ AT NORDMENN TOK FOLKEMORD MOT SAMENE. LES HISTORIE

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor kan ikke dere muslimer holde dere til den del av verden dere hører hjemme og la oss her i Norge / Skandinavia være i fred?!?!?!?!?!

RELIGION ER ROTEN TIL ALT VONDT!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig. Vi kan begynne med de kristne privatskolene. Fordi dette handler om religiøse privatskoler generelt, ikke sant? Eller er det bare de religiøse privatskolene som ikke passer med det vi tror på som skal forbys?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

respons til erik:

Ja, jeg mener at ingen religiøse skoler bør erstatte offentlige skoler, uansett religion. Men jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg tror muslimske skoler vil ha en mer negativ effekt enn kristne skoler, på grunn av den muslimske kulturens tendens til konflikter i moderne tid. Er faktisk mot privatskoler i prinsippet, da de bidrar til en klassedeling av samfunnet: De beste lærerne vil gå til skoler som betaler best, de rikeste elevene får de beste lærerne osv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ap skolene eller steiner skolene, de kan selvfølgelig fortsette eller ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg er imot skoler som enten viker fra den landsdekkende læreplanen, eller privatskoler basert på religiøs eller annen ideologi. Disse to er svært ofte sammenfallende. Jeg støtter derimot skoler som tilbyr alternativ pedagogisk metodikk, så lenge man holder seg til læreplanen og vitenskapelige tenkemåter.
Livssynsopplæring (”indoktrinering”) skal ikke spise av barns skolegang, dette får komme utenfor skolen, slik som muslimene f.eks har koranskoler etter skoletid.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei larskr87
helt enig i alt du skriver, men du sier at for en gangs skyld er du enig med SV(ikerne) når det gjelder deres syn på religiøse skoler.
Men den samme banden (SV) støtter jo at barn av muhammedanere blir sent på koranskoler til Pakistan.
SV kan ikke få omfavnet muhammmedanerne nok, det er vel stemmekveget deres.Vi vet hva koranen sier om homofile, det er tydeligvis helt greit for SV, men så vidt jeg husker så ville ikke det nevnte parti støtte Frelsesarmeen pga. deres syn på homofile.Er spent på om noen røde har svar på dette….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

plu2:

det er derfor jeg skriver for en gangs skyld. er uenig i nesten alt SV spyr ut

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bismi Lahi Rahmani Rahim. En dag vil alle i vesten få virkelig smake kraften av den hellige religionen og bli straffet for all de uaksebtale handlinger vesten driver med. Historie vil ikke være det samme hele tiden, historie forandrer seg!
Så du truer oss med at en dag vil vi få smake kraften av ideologien som du tydeligvis er tilhenger av.
Og etter hvilken målestokk sier du at vesten driver med uakseptable handlinger; koranen???
Glem det, den boka er såvidt jeg har sett og lest fullstendig ute på viddene.Våkn opp og meld deg inn i dagens samfunn, ikke vær opphengt i hva en pedofil skrulling skrev for 1400 år siden, verden har forandret seg siden den gang. Og en ting til, menn og kvinner har de samme rettigheter og plikter i et vestlig demokrati, hvis du og dine likesinnede ikke kan akseptere det så får du bli igjen der du sannsynligvis reiser på ferie, et eller annet _stan.
Til dere norske som måtte lese dette:Vær så snill ikke bruk ordet “muslim”, etter hva jeg leste her for noen dager siden så betyr det “Den som bekjenner seg til den ene og sanne gud”.
Det er hva muhammedanerne tror, og når vi bruker det ordet så gir vi de aksept for at det er riktig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


jeg er imot skoler som enten viker fra den landsdekkende læreplanen, eller privatskoler basert på religiøs eller annen ideologi. Disse to er svært ofte sammenfallende. Jeg støtter derimot skoler som tilbyr alternativ pedagogisk metodikk, så lenge man holder seg til læreplanen og vitenskapelige tenkemåter.

Ingen religiøse skole har lov til å vike fra den landsdekkende læreplanen. Dette er skyggeargumentasjon.

Steiner er jo kjent for sin alternative læring.
Men denne læring er jo basert på hans religiøse oppfatning.
Om hans teologi kan du lese.

Antroposofien inneholder elementer fra klassiske humanistiske og esoteriske tradisjoner som platonisme og gnostisisme. Antroposofiens verdensbilde forutsetter at mennesket og verden eksisterer på ulike plan, sju i alt, hvorav den fysiske virkelighet bare er (deler av) det laveste nivå. Den åndelige virkelighet er det primære; de høyere, overfysiske nivåene, er altså styrende for den fysiske virkelighet.

Jeg har oppdaget en vilkårlig argumentasjon når det gjelder privatskoler. Alle religiøse skoler har jo en alternative pedagogikk, i og med utgangspunktet for hvordan man oppfatter seg selv og ens rolle i verden også har betydning for opplæringen.

Men religiøse skoler som stoltenberg har gått på, der vektlegges alternativ pedagogikk for aksept, mens religiøse skoler kristne spesielt, der vektlegges det religiøse som argument i mot.

Det hele begynner å bli latterlig.

Det at staten vil styre det enkelte menneskets mulighet til livssyn, utdannelse og mening.
Slikt har man sett skjedd mange steder opp gjennom tiden.
Nazi tyskland, Russland, Islamske land med fler har gjort og gjør dette.

Det som irriterer meg noe vanvittig er at godtar dette samtidig som vi er de beste på alle områder.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Privatskoler skaper klassedeling! Helt engis med Larskr87! SLik er det i Australia…bor her for øyenblikket så jeg ser hvordan det er…privat sykehuser også for den gangs skyld. La det aldri bli slik i Norge..Skaper virkelig ikke noe bra sammfunn!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig i at privatskoler skaper klassedeling, dersom systemet er slik det er for eksempel i England.

Men i Norge har det aldri vært aktuelt at foreldre skal betale for alternative skoler.
De private skoler her for overføringer fra staten for hver elev tilsvarende ett beløp noe mindre enn det koster å ha samme elev i en offentlig skole.

Argumentet om klasseinndeling i den forstand at private skoler er kun for rike, er ett falskt argument.

Det samme gjelder for den saks skyld private sykehus. Det er staten som overfører penger tilsvarende prisen for behandling i ett offentlig sykehus.

Dvs der behandlingen er innenfor rammen av det som behandles på ett offentlig sykehus. Faller man utenfor de rammene, så får man ikke behandling på offentlige sykehus, og den syke må selv betale for behandling på ett privat sykehus.
Dette kan man stadig lese om i aviser innsamlinger til alternative kreftbehandlinger med mer.

Men utgangspunktet for både private skoler og private sykehus, er at forbrukeren kun betaler det gebyrer som er fastsatt av staten.
De er altså ikke noe grunnlag for klassedeling.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor er det så mye hat her?
Med en gang en person bekjenner seg til å være religiøs, så er det fult angrep på den personen? Hva med med-menneskelighet?
Kan vi ikke prøve å leve sammen? Hvorfor bry seg om èn eller to religiøse personers uttalelser?

Denne landsomfattende medie propagandaen som blir spredt om muslimer minner meg om Hitlers propaganda til det Tyske folk for å “bevise” for dem at ingen jøder fortjener å leve. Ser dere virkelig ikke hvor dette går hen?
Vil dere være med på å spre et slikt hat mot en folkegruppe. Jeg kjenner mange muslimer og de fleste, hvis ikke alle, er mennesker med gode verdier. Jeg kan forstå det at en/ei som ikke omgås med muslimer i det hele tatt, klarer å tegne et bilde av dem utifra det dem ser på TV og leser om i avisene, men er det slik det har blitt? Skal mediene fortelle oss hva som er rett og hva som er galt? Det er jo subjektive meninger som kontrollerer oss.
Dette startet med 11. september… Er det ikke allmenn kunnskap i disse dager at det er utrolig lite sannsynlighet for at 11- sept virkelig var et terrorangrep fra ekstreme muslimer? Vi har alle sett en eller annen dokumentar, vi har alle sett/hørt ekspert-uttalelsene og vi har alle sett alle AMERIKANERE som mener at dette er satt opp fra den Amerikanske staten selv.
Jeg mener bare….. Hvorfor tar vi ikke det til omtanke? Etter 11.sept har det gått en vei, hva gjelder muslimer. Vi har klart å tråkke ned et helt folk. Er det et slikt folk VI vil være? Det er dette VI må tenke på. De fleste av oss vet ingenting om deres religion engang, men med en gang noen spør er vi de fremste ekspertene fordi vi har lest og hørt på det mediene har matet oss med.
Jeg håper ingen misforstår meg, men vi generaliserer og vi starter med den usynlige undertrykkelsen av et folk ved å se ned på dem, ikke gi dem arbeid de fleste er bedre kvalifisert for, spre falskhet om dem og ikke minst angripe dem for deres tro fordi den ikke passer vår egen.
Vi kunne alle trengt litt respekt for hverandre(nå snakker jeg til både parter), prøve å føre dialog med hverandre på en fredelig måte og innse at vi ALLE har våre feil, men at vi kan prøve å nå et mål som er best for vår ko-eksistens.

Hvis vi ser på den gyldne regel. Nå mener jeg ikke at vi skal se på den fra et religiøst synspunkt, men fra et MENNESKELIG og FORNUFTIG synspunkt. Det ville gitt mer harmoni mellom oss og vi hadde kunne kommet frem til løsninger, uten at noens part skal bli støtet og uten at en av personenes stahet skal bli utløst.

-Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.

Snakk til dem som du vil de skal snakke til deg, gi dem den respekten du vil dem skal gi deg og prøv å gi den forståelsen og det gode øret som du vil dem skal gi deg, så kan vi prøve å sameksistere som mennesker istedenfor å segregere og forskjelligjøre.

Fred:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle: Ja det jeg snakker om er slik systemet er i england..Jeg ser på Privat utifra erfaringer fra Australia..så da blir det jo noe helt annet..”privat” skoler/sykehus er at den private person betaler seg til bedre skolegang og helse. Systemet er jo litt annenledes i Norge, og det er jo bra. I Australia har det iallefall ført til klasse deling. Små barn er klar over at de går på en skole pga at deres foreldre er rike og slik skapes det en “us” “them” mentalitet fra en er liten av.
Men Norge er jo annerledes..så jeg kan jo ikke sammenligne egentlig…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja det er mye bra i Norge, og selv ikke de mest radikale på høyre side vil ha bort det systemet som faktisk ble kjempet frem av arbeiderbevegelsen.

Og dette må vi bevare så lenge det er mulig.

Det jeg kjemper i mot er i bunn og i grunn tanken om at noen har rett til å regulere andres muligheter til frie avgjørelser for seg selv og sine barn.

Med andre ord elitetankegangen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fred:

Bra innlegg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du bygger argumentene dine på at de to alternativene du utleder for Bhatti er de eneste tenkelige. Finnes det virkelig ikke andre alternativer?

1. Han mener at homofile bør drepes, men har vett nok til å ikke si det på grunn av oppstyret rundt Moyheldeen Mohammad, og at han allerede er i politiets søkelys.

2. Han er uenig, men sier det ikke for å unngå negative reaksjoner fra muslimske miljøer.

3. Han er uenig men har alerede malt seg inn i et hjørne ved å hevde at at tror på boken og det den sier.

4. Han vet at et slikt svar skaper sjokkartet blest og synes det er kult med oppmerksomhet og bad boy-image. Man drar damer på sånt.

5. Han har ikke gått på en religiøs privatskole og skjønner ikke en dritt av teologi

6. …

Jeg kan ikke fordra religiøse skoler selv heller og ville derfor aldri sendt barna mine på en. Men i et fritt land bør det være slik at individet i størst mulig grad avgjør selv hvordan ens barn skal oppdras, påvirkes og undervises. Selvfølgelig skal det stilles minimumskrav til skolene om hva som må være en del av det som læres bort. Ut over det bør det være stort spillerom. Det er både prisen og belønningen for å leve i et fritt samfunn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.

Grøss og gru. Og dette applauderes av mange her inne…

Australias ateister har min dypeste medfølelse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For de som vil diskutere det generelt problematiske innen temaet:

http://grawol.wordpress.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Once you have reached 重庆团购 350 Lockpicking, have fun being the one who never has to use keys! Good luck being undetected!
Be sure to bookmark this page and check out the other guides to make the most out of your professions in 重庆二手交易 WoW.
This strategy has been tested by many people and myself so it absolutely works great! On the down side this strategy only works with mages 重庆二手电脑 and priests. A group of a mage and a priest is the ideal way for this strategy to work.
Once mage gets 重庆二手手机 instant arcane explosion then it is off to the races by killing groups of monsters slightly lower level than the mage/priest and be able to kill 10-20 of the mobs at once using AOE spells from the mage and the priest’s flash heal spell but can also do it without the final fantasy leveling flash heal spell to some degree.
Here final fantasy gold are the main spots to grind:
lvl 20-22 humaoids in mine in Windshear Crag, Stonetalon Mtns
lvl 24-30 furlbolg ff14 gold camps in Ashenvale
lvl 28-30 humamoids in Azureload mine
lvl 32-35 humanoid farms in Arathi Highlands (Dabryie’s Farmstead is GREAT)
lvl ffxiv power leveling 35-36 murlocks in northeastern dustwallow marsh.
lvl 35-39 trolls in northern Stranglethorn Vale.
lvl 36-40 Syndicate camps north ff14 power leveling of Tarren Mill and into Alterac Mountains (beware casters in some of the camps!).
lvl 44-45 humanoid ffxiv power leveling pirates on the east coast of Tanaris.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Some specialists tell that personal loans aid a lot of people to live the way they want, just because they are able to feel free to buy needed goods. Furthermore, various banks give secured loan for all people.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)
UK Case Study

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

People normally pay me for this and you are gvinig it away!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

g13J3F , [url=http://xqjawkrjjrnl.com/]xqjawkrjjrnl[/url], [link=http://hezhsffqagkj.com/]hezhsffqagkj[/link], http://gbtprsnsauuf.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Shchej , [url=http://hnnlldbkquoc.com/]hnnlldbkquoc[/url], [link=http://nwfwdvyhwfgj.com/]nwfwdvyhwfgj[/link], http://goxhrcsfnmhj.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00