av larskr87 | 20. mars, 2010  

Hvorfor slipper Vatikanet unna gang på gang?

Joseph Ratzinger, bedre kjent som Pave Benedict XVI har nå offisielt sendt et “pastoralt” brev til den katolske kirken i Irland der han beklager sexovergrepene mot barn som har foregått i tiår, og sier at det nå skal rettes et søkelys mot prester og biskoper, for å få stillt dem for “rettferdighet for Gud“. Hvis noen tror at dette betyr at Vatikanet nå tar ansvar og viser integritet, tar dere skrekkelig feil.

Jeg har tidligere  skrevet en artikkel om den katolske kirkens forbrytelser. Jeg skal prøve å ikke gjenta meg, men vil prøve å belyse en annen side av saken. Alle, spesielt Vatikanet, har lenge vært klar over overgrepsskandalene. Vi vet også at Vatikanet som institusjon står som ansvarlig del i denne saken, da de har skjult barnevoldtektsmenn fra sekulær rettferdighet ved å overføre prestene og biskopene til andre kirkedistrikt når aktivitetene deres ble for kjent. Pave Benedict har personlig vært anklaget for å dekke opp for noen av dem. Disse anklagene ser nå ut til å være sanne. Hvorfor skjer det først noe nå? Og hvorfor skjer det så lite?

La oss se på en trend i den katolske kirkens historie med skandaler. Vatikanet kom ikke med en unnskyldning for sin inaktivitet ( et aktivt valg i seg selv) under holocaust før i 1998. Bare 53 år altså. Den trakk ikke tilbake anklagen mot det jødiske folk om “Gudemord” (altså Jesus) før i 1965, under det andre vatikankonsil. Nettopp denne anklagen er ansvarlig for at millioner av jøder  ble forfulgt i hundrevis av år. Det er ikke Nazi-Tyskland som er ansvarlig for den verste forbrytelsen mot det jødiske folk, men de hadde det 20. århundrets teknologi til disposisjon. Kanskje du husker beklagelsen for den katolske kirkens rolle i folkemordet i Rwanda? Nei det stemmer, den unnskyldningen har de ikke kommet med. Så vidt jeg vet, har ingen pave beklaget for inkvisisjonen, kjetterjaktene, heksebrenningene. Og hva med forfølgelsene av homofile? Når kan vi forvente en unnskyldning for det? Hva med fordømmelsen av kondomer, som sørger for at tusenvis av mennesker som enkelt kunne levd, må dø på en av de mest uverdige måter?

Dette er bare hva man kan forvente  når man har med gudegitt autoritet å gjøre. Den katolske kirken legger ikke engang skjul på at de mener de er ufeilbarlige, kan det være en forklaring på hvorfor unnskyldningene tar så lang tid? “Okey, så var vi ikke ufeilbarlige når vi begikk den forbrytelsen mot menneskeheten, men nå, generasjoner senere unnskylder vi for det, og er klare til å være ufeilbarlige på nytt.”

Jeg har sagt det før: Hadde det ikke vært snakk om verdens største religiøse organisasjon, ville hele bunten vært i Haag i dette øyeblikk, tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Pave Benedict er personlig involvert i denne saken, men jeg har til gode å høre om at han blir tiltalt av noen myndigheter. Han blir ikke engang tvunget til å fratre stillingen som verdens mektigste religiøse figur! Men, religion er som alltid esset i ermet, filen i kaka, kortet som gir deg tillatelse til å gjøre de mest inhumane forbrytelser.

Les også VL, VL2, VL3, VL4, VL5

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stjerner!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Før alle dere katolikker kommer med det vanlige tullet om “tenk på alt det gode kirken har gjort” vil jeg gjerne bruke en sammenligning Stephen Fry kom med under IQ2 debatten mot den katolske kirken.

En morder, voldtektsmann og tyv som skal stilles for retten skal ikke dømmes noe mildere fordi han minner juryen på at han kjøper gave til faren sin hver julaften, eller at han reiste seg for en gammel dame på bussen.

Til tilhengere av katolisismen: Kan dere komme med en eneste hendelse som gjør opp for enten: Inkvisisjonen, heksejakten, de tusenvis av prestevoldtatte barn, løgnene spredd om kondomer i Afrika og den konstante nedtrykkingen av kvinner? (Det er halve jordens befolkning bare det).

Den katolske kirken er ikke annet enn verdens best organiserte mafia

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig! “Stå til ansvar for Gud” liksom… Høres mer ut som en billig unnskyldning, spør du meg. Og det at Vatikanet skal granske sakene selv… Vil resultatene bli de rette? Det låter litt mistenkelig. Og at man tror på en gud og har et religiøst yrke betyr ikke at man har enkelte særrettigheter for å slippe unna straff!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare for å få satt ting på rette hyller her.

Det er ikke vatikanet som er utøvende lovmyndighet.
Det er heller ikke vatikanet som skal straffe eller som plikter å undersøke strafferettslige forhold.

Denne plikten er det faktisk staten i det enkelte land som har.

Selv om det ikke kan sammenliknes direkte så har vi en tilsvarende sak i norge.
Det er de avdekkede overgrep som har skjedd mot barn i kommunale og statlige barnehjem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den katolske kirke er ingen kriminell organisasjon. Utrolig beklagelig har noen prester begått veldig forkastelige gjerninger. Men sammenlignet med de hundretusener av prester som hver dag utfører sin gjerning i pakt med guds vilje, er de veldig få.
Det er også lite kjent hvor mange katolske prester som faktisk hjalp både jøder og andre under krigen, og som åpent gikk mot det nazistiske partiet i Tyskland.
Det blir som det alltid er: noen få kan ødelegge så utrolig mye for det store flertallet.
Merkelig er også at når Paven beklager noe (og de forskjellige pavene har faktisk beklaget og bedt om tilgivelse for mange ting) og forsøker å rette opp feil, er folk bare mistenksomme og tror ikke det er oppriktig ment. Finnes det ikke tilgivelse for syndere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@atle

“Det er ikke vatikanet som er utøvende lovmyndighet.
Det er heller ikke vatikanet som skal straffe eller som plikter å undersøke strafferettslige forhold.”

Det er helt riktig, men tenk nå at den utøvende lovmyndigheten er troende katolske, slik det faktisk er i feks italia eller erkekatolske irland. Tror du ikke da den utøvende lovmyndigheten kanskje ikke behandler denne saken på samme måte de ville gjort om det var blitt begått av en sekulær organisasjon?

En religiøs politimester vil nok kvie seg mye for å arrestere en prest, eller anmelde kritikkverdige forhold, tror du ikke?
Det tror iallefall ikke jeg.

Den katolske kirkens “autoritet” skrider nok over mange lovgrenser.

@ Elisabeth

Det er ikke det faktum at det finnes voldtektsmenn blandt prestene som debatteres. Det er det faktum at Vatikanet, med Joseph Ratzinger i spissen, har i flere tiår holdt overgrepsskandaler skjult, tvunget ofre til stillhet, og latt være å anmelde voldtektsmennene. Husk at det er sikkert store mørketall i tillegg til de som har blitt avslørt allerede.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og nei, jeg synes ikke det finnes tilgivelse for barnevoldtekt

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den katolske kirke gjør et enormt altruistisk arbeid for å skape en bedre verden. Den humanismen og klokskapen jeg har møtt i Den katolske kirke overgår alt annet. At det finnes noen få homofile som har lurt seg inn i kirken og misbrukt stillingene sine kan da umulig brukes mot den katolske kirke. Dessverre finner man slike tilfeller av misbruk i alle sammenhenger – ikke minst i norske statlige organisasjoner som barnevernet. Både barnevern og den katolske kirke har et edelt formål, men organisasjoner med edle formål kan aldri sikre seg 100 % mot brodne kar.

Sjikanen mot Den katolske kirke i tabloidpressen er bare latterlig. Den katolske kirke har stått i 2.000 år og står for en støyt.

Husk også på at noen av påstandene som kommer mot kirken kan være økonomisk motivert. Den antikatolske hetsen, som kan sammenlignes med antisemittisme, er hvertfall politisk motivert.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle:
Det har du rett i.
Men:
Vatikanet er en overordnet institusjon for biskopper og prester.
Vatikanet soper inn milliarder hvert år.
I Norge betaler man en kirkeskatt, som tildeles kirkene til lønn etc.
Den ordningen går jeg ut fra katolske kirker har.
Dersom det blir overført middler fra vatikanet i tillegg, hvem har da det økonomiske ansvar for sine undersotter, bisper og prester, dersom det kom til et erstattningskrav?

Vi hadde en tilsvarende sak her i Norge rundt 70 årene som det ble skrevet mye om, der en biskop forgrep seg på et barn. Kirken gjorde alt de kunne for å forhindre at vedkommende ble stilt for norsk rett, med den begrunnelse at kirken og gud skulle selv straffe sine syndere.
Dermed kokte det hele bort i kålen og ofrene satt selvfølgelig igjen med lang nese og indirekte utstøtt fra kirken.
Hvem ville vel ha orket å se sin hellige overgriper
sprade rundt som ingenting har skjedd?

Og hva kan det komme av at du henviser til kommunale og statelige barnehjem?
Skal det liksom legge en demper ovenfor de selvopphøyde religiøse?

Da bommet du styggt.
JEG har vært et barnehjemsbarn.
Nemlig på det beryktede Bergens Guttehjem, Garnes.
Tror du ikke jeg vet om religiøse overgrep?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@fuckkongo

Hvis dette er ironisk ment, så bra skrevet.

Hvis du derimot er oppriktig synes jeg synd på deg

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@kungfuz


Og hva kan det komme av at du henviser til kommunale og statelige barnehjem?
Skal det liksom legge en demper ovenfor de selvopphøyde religiøse?

Nei jeg mener at staten eller den lov utøvende myndighet plikter å straffeforfølge dem som har gjort overgrep uansett hvilken paraply de har jobbet under.

Der det settes erstatning for overgrep, så burde paraplyorganisasjonen stå ansvarlig. på grunn av sviktende kontrollrutiner.

Slikt sett er det sammenliknbart. Problemet med å få erstatningen til dem som har vært utsatt for overgrep under barnevern er ett hån mot dem som er rammet, på samme måte bør den katolske kirke stå økonomisk ansvarlig for de lidelser folk under deres organisasjon har påført.

Men like lite som man kan fordømme hele barnevernet for enkelte personers handlinger kan man fordømme hele vatikanet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle, forskjellen blir at hele vatikanet har prøvd å dekke over hv som har skjedd..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Atle, forskjellen blir at hele vatikanet har prøvd å dekke over hv som har skjedd..

Og det gjorde ikke barnevernet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@kungfuz

Nei, vi har ikke kirkeskatt i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Atle

Det er ikke vatikanet som er utøvende lovmyndighet.
Det er heller ikke vatikanet som skal straffe eller som plikter å undersøke strafferettslige forhold.

Denne plikten er det faktisk staten i det enkelte land som har.

For at staten i det enkelte land skal kunne straffe eller undersøke strafferettslige forhold er det en forutsetning at staten i det enkelte land blir informert om mulige strafferettslige forhold. Og den katolske kirke har, nær systematisk, feid denne type episoder under teppet og heller flyttet overgripere til nye jaktmarker når det har begynt å brenne under føttene deres. Sånn bare for å plassere ting på rett hylle er det derfor ingen, zero, nada zilch, rien tvil om at den katolske kirke som organisasjon har vært medskyldig i overgrepene, både som tilrettelegger ved å flytte på overgripere samtidig som de har besørget overgriperens moralske autoritet, og som juridisk obstruksjonist ved at de har holdt kjeft om hele greia. Sånn for å plassere ting på rett hylle så er det selvfølgelig straffbare handlinger vi snakker om her, både de som er begått av kirken som system og de som er begått av overgriperne i prestekjole.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Atle:
Selvfølgelig skjærer man ikke alle over en kam.
Det sier seg selv.
Men det er de tilfellene der man først skremmer unger med helvete og djeveler som om det ikke skulle være en forbrytelse stor nok, for så etter en langvarig bearbeidelse av denne sort, i trygg overbevising om at ikke ungene tør å si et kvekk,
missbruker dem.

Først når ungene blir voksne tør noen av dem å stå frem.
Men da kommer et annet problem inn.
Det gjelder ikke alle, men det er ikke problemet.

Problemet ligger i at vedkommende overgriper kan ha både egne unger og kone.

Når du som barn er isolert innenfor et nettinggjerde, og der er ingen å henvende seg til som du kan stole på, hvor står du da?

Og når du blir voksen må du fremdeles ta hensyn til overgriperens famillie og eventuelle barn.
Og hvor sterkt står du da i en eventuell rettsak?

Og til sammenligning:
Hvor sterkt står du som offer i en sak, når det dreier seg om et lands prester og biskopper med vatikanet i ryggen?
Og ikke bare det, men vanlige religiøse mennesker ute i samfundet som sterkt missliker at det pirkes på deres tro og deres geistlige.

Gjør man ikke det når man strakst sier at det er ikke alle som er slik, og at ikke troende også begår overgrep?
Er ikke dette en barnslig måte å dekke over det saken gjelder?

Hvor mange millioner mennesker har da ikke hver av disse barneofrene mot seg?

Tror du ikke disse barna vet det og føler det?

Det er det som er grunnen til at det lar seg skjule.
Om der er tusen overgrep i timen, har det ikke noe med min religion å gjøre.
Så feil kan man lese Bibelen.
Det var ikke uten grunn den ble skrevet metaforisk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Atle

Og det gjorde ikke barnevernet?

Two wrongs doesn’t make a right.

Sånn med tidligere diskusjoner om kristendommens moralske overlegenhet friskt i bakhodet er det fascinerende å se hvordan systematiske uhyrligheter i katolsk regi nærmest ufarliggjøres ved å peke på at det var like ille en del offentlige og private religiøse institusjoner i et halvsekulært luther-evangelisk bekjennende kongerike på femtitallet.

Two wrongs doesn’t make a right.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er vel ingen her som forsvarer overgrepene som er gjort, heller ikke dem som var med på å skjule dem.

Jeg har allerede skrevet dette.

Men jeg forstår ikke helt hva som menes med at vatikanet slipper unna igjen.

Er det slik at overgripere fremdeles blir beskyttet?

Er det slik at folk som visste om overgripere og som ikke sa i fra blir beskyttet?

Om det er slik så mener jeg det burde videre straffeforfølges.

Er slik at LarsKr87 mener at de slipper unna fordi ikke hele den romersk katolske blir lagt ned i skam som konsekvens?

Jeg skulle gjerne ha fått påpekt hva som skal til for at denne kirken ikke skal bli regnet som en som slipper unna.

Og jeg vil ha meg frabedt insinuasjoner om at jeg bagatelliserer overgrepene.
Jeg bare påpeker at vi er mitt i en sak med barnevernet her i Norge hvor mange ofre ikke en gang får oppreisning.

Dette betyr ikke at jeg forsvarer overgrep.
Etter mitt syn så skulle alle som ble utsatt for overgrep i barnevernet ha erstatning, og uforbeholden unnskyldning.
Etter mitt syn så skulle etterforskingen fortsette til hver stein var snudd og til alle som som var direkte eller indirekte (folk som tiet) ansvarlig for overgrepene var straffet.

Jeg mener det samme om Vatikanet.

Jeg bare påpekte at det ikke er Vatikanets ansvar å etterforske i eget leir og heller ikke straffeforfølge
like lite som barnevernet burde hatt ansvar for å etterforske overgrep i deres institusjoner.

Hva mener egentlig LarsKr87 er en konsekvens hvor han ikke vil si de slipper unna?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@kungfuz

Jeg er helt enig i de beskrivelser du gjør i siste innlegg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

det er som vanlig dunkman. Legg også merke til neste gang noen påpeker at Hitler og Stalin var “ateister” (og tror de har kommet med et fullstendig gyldig argument vi aldri har hørt før). Er ikke dette det samme som å si: “Ok, så har religion mye faenskap å svare for, men vi er i det minste ikke verre enn de verste morderne i historien!”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@larskr87


det er som vanlig dunkman. Legg også merke til neste gang noen påpeker at Hitler og Stalin var “ateister” (og tror de har kommet med et fullstendig gyldig argument vi aldri har hørt før). Er ikke dette det samme som å si: “Ok, så har religion mye faenskap å svare for, men vi er i det minste ikke verre enn de verste morderne i historien!”

Siden jeg og kun en annen ikke har lagt seg nese grusende ned i beundring for din kritikk, så regner jeg med at siste innlegg er rettet mot meg.

Jeg tar meg derfor den frihet å be deg begrunne utsagnet ut i fra hva jeg har skrevet.

Det du driver med nå er hersketeknikk. “Vær enig med meg ellers så forsvarer du overgriperne”- Er det ikke det du mener?

Du snakker som en tulling.

Jeg spør igjen hva skal til for at kirken etter din mening har tatt konsekvensen av de overgrep som har skjedd under dens kappe ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ok atle, dette er hva jeg mener:

Vatikanet slipper unna sekulær rettferdighet av den enkle grunn at det er verdens største og mest etablerte kirke. De har som sagt systematisk dekket over for, skjult, og skaffet asyl for barnevoldtekstmenn. Dette betyr at Vatikanet som organisasjon er like ansvarlig, hvis ikke enda mer ansvarlig enn hver enkelt overgriper. Jeg sier mer ansvarlig, fordi kirken visste om overgrepene, men lot de fortsette. Dette er et bevvist valg i seg selv, og moralsk sett er det bare hakket mindre forjævlig å tillate en voldtekt som å utføre en. På grunn av akkumulasjon, blir Vatikanet mer og mer ansvarlig for hvert eneste voldtatte barn. Vi snakker nå om en internasjonal pedofiliring, med en av verdens mektigste organisasjoner som tar seg av administrasjonen. Hadde det samme skjedd med en hvilken som helst annen internasjonal organisasjon, ville EU beordret en uavhengig etterforskning av hver eneste prest, biskop eller kardinal som hadde noe som helst med dette å gjøre, samtidig med en etterforskning av Vatikanets rolle.

Siden jeg ikke er en jurist, er det vanskelig for meg å si hva en passende straff for enkeltpersoner og organisasjon vil være. Det kreves derimot ingen juristutdannelse for å hevde at et brev fra paven der han ber pent om unnskyldning, og sier at de skyldige “skal stilles til ansvar ovenfor Gud”, ikke er på laaangt nær nok. Men som sagt, vatikanet er vant til å slippe unna.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Atle

Siden jeg og kun en annen ikke har lagt seg nese grusende ned i beundring for din kritikk

Skal vi se, deg + Elisabeth skulle tilsvare deg og en til.

Da gjenstår dagens oppgave: Vis hvor jeg la meg nesegrusende ned i beundring for bloggeiers kritikk.

For du holder deg vel for god til å drive med hersketeknikk?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

atle:

Nei, mente ikke deg spesielt, denne påpekelsen er veldig vanlig.

Det jeg mente med kommentaren, var at det var rart at (det virket som) du forsvarte vatikanet ved å hevde at barnevernet er like ille. Det er heller dårlig argumentasjon synes jeg.

Nei, jeg mener ikke man forsvarer overgriperne dersom man ikke er enig med meg. Men hvis man forsvarer Vatikanet, er man enten vanvittig trangsynt, eller så er man ikke informert om organisasjonens rolle i overgrepsskandalene. Selvfølgelig sitter det mange ærlige gode mennesker innenfor Vatikanets murer, som heller ville dødd enn å røre et barn, men det forandrer ingenting.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er forsåvidt enig i deg. Jeg skrev man burde snu vær sten.

Når det ikke skjer, så er det ikke fordi den katolske kirke er en religiøs organisasjon. Det er fordi det er en organisasjon med stor makt. (Uavhengig av religion).

De overgrep du nevner de har ingen ting med religion å gjøre. De er en vederstyggelighet.

LUK 17,1 – LUK 17,2 Og han sa til sine disipler: Det er umulig annet enn at forførelser må komme; men ve den som de kommer fra!
Det var bedre for ham om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet, enn at han skulde forføre én av disse små.

Det er en kjent sak at pedofile søker områder hvor de kan ha omgang med barn enten dette er skole, barnehager, idrettsarena i barnevernet eller i kirker og menigheter. De finnes overalt, og de er ulver i fåreklær.

Det jeg reagerer på er at du bruker disse forferdelige overgrepene til ett angrep på religion generelt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Når det ikke skjer, så er det ikke fordi den katolske kirke er en religiøs organisasjon. Det er fordi det er en organisasjon med stor makt. (Uavhengig av religion).
De overgrep du nevner de har ingen ting med religion å gjøre. De er en vederstyggelighet.”

Det er helt klart at Vatikanet har mye makt. Hvordan har de denne makten? La oss foreta et lite tankeeksperiment: Ta bort religion fra vatikanet, og hva sitter du igjen med?

Overgrepene i seg selv har ingenting med religion å gjøre, men jeg (og mange andre) mistenker at doktrinen om prestesølibat har noe med overgrepene å gjøre. Hvorfor er overgrepene så vanlig i nettopp den katolske kirken? Dette er ikke en hardnakket påstand, bare en mistanke.

“Det er en kjent sak at pedofile søker områder hvor de kan ha omgang med barn enten dette er skole, barnehager, idrettsarena i barnevernet eller i kirker og menigheter. De finnes overalt, og de er ulver i fåreklær.”

Dette har litt sammenheng med det jeg skrev over. Det finnes langt enklere metoder å benytte for å få tilgang til smågutter, enn å bli en katolsk prest eller biskop.

“Det jeg reagerer på er at du bruker disse forferdelige overgrepene til ett angrep på religion generelt.”

Vel, som sagt har makten vatikanet brukte for å dekke opp for disse forbryterne alt med posisjonen som verdens største religiøse autoritet å gjøre. Jeg tror også at valget om å legge lokk på hendelsene vitner om svakheten i påstanden om å være ufeilbarlig, som kirken selv må være klar over. Hvor stammer denne påstanden fra? Jo deres gudommelige autoritet. Dersom påstanden ser ut til å ikke stemme, mister man sin gudommelige autoritet.

Det er nettopp dette som er mitt problem med religion. Man kan tillate seg å gjøre alt når man tror man har gudommelig tillatelse for det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ser ikke meg selv som religiøs,men respekterer den i min egen tro trygt i mitt eget hjem,ikke sammen med andre,kun stille for meg selv,Det hender “jeg tar meg selv i og takke Gud går ting bra”,og fyrer gloser andre steder går ting dårlig! .Jeg ber sjelden,men jeg ber til en og samme Gud og takker.
ikke alikevel la være og tenke på bibelen som advarer mot falske profeter,Synes det begynner og bli veldig mange av de! La meg ta ett eksempel: Er du musikkintressert,ja så imponerer du sikkert damer med spilling og musikkkunskaper for og “komme under skjørtet “(Joda,jeg elsker musikk og spiller selv),Er du religiøs fanatiker,så prøv det samme,bare at da under påskudd i “Guds namn”,..Eller tex en psykolog som “kaster en samtaleball opp i luften som du skal prate rundt om” mens intensjonene for det er noe helt annet enn det samtaleobjektet trur,tilit er vunnet og samtaleobjektet “blotter seg”,tilbake til pointet,før eller senere dukker det under en “Kristi brud” eller en uskyldig manipulert korgutt som ikke vil ende i helvete ,som atpåtil av foreldrede ser seg heldig og fått besøk av en guds mann som gjerne kan dele overnattingsrom med ett av barna!! ..Det jeg vil understreke er at skitsekker & svin finner du overalt,men jeg ser det som ett nederlag at “øvre hold” har forsøkt og feie de under teppet,kanskje slik at man kan fortsette moroa som før?..Inn døra her kommer ingen av de!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Great stuff, you helepd me out so much!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

h8qbuz , [url=http://aybsaiugabmu.com/]aybsaiugabmu[/url], [link=http://ogtgmwfqgjdk.com/]ogtgmwfqgjdk[/link], http://hhcosygndjto.com/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00