av larskr87 | 7. mars, 2010  

Religiøs intoleranse for sekulære livssyn

VL kan rapportere om en sak i USA der en lærer har skrevet “tvilsomme kommentarer om sine kristne elever”. Kommentarene skal ha kommet som en reaksjon på at elevene hadde lagt en bibel på pulten til læreren, spredd rykter om at hun var en “Jesus-hater”, og spurt om Guds rolle i skapelsen, under en biologitime der det ble undervist om evolusjon. Blant mange andre tilfeller selvfølgelig, som at læreren fikk et julekort der ordet Christ var understreket i christmas. Læreren er som en følge av kommentarene suspendert.

Jeg er lærerstudent selv, og er fullstendig klar over hvilket ansvar man har for å respektere andre menneskers livssyn, og da spesielt elevenes. Det står klart og tydelig i den norske Opplæringsloven at forkynnelse av noe slag, altså at man tar stilling til sannhetspåstanden i religionene, er forbudt. Jeg mistenker derfor at noen troende (i dette tilfellet, kristne) synes denne læreren var trangsynt, dogmatisk, intolerant osv. Jeg vil prøve å forklare hvordan et konstant press fra religiøse til å ta del i religionsutøvelsen føles fra et sekulært synspunkt.

Læreren det er snakk om her, er trolig en ikke-troende. Dette er hennes rett. Landet hun underviser i, har også en grunnlov som forbyr praktisering av religion av offentlige instanser. Skolen er en offentlig instans, og skolen skal derfor ikke påtvinge elevene en religion, de kan ikke tvinge elevene til å be (selv om de lenge gjorde det), de kan heller ikke prøve å påvirke elevene til å si ifra seg religionen sin. Forestill deg da hvordan det er for en lærer å dag inn og dag ut bli terrorisert av elevene sine med konstante insinuasjoner om at hun burde omvendes til å bli kristen, at hun ikke “har sett lyset” og alt det der. Legg til presset fra foreldre som vil forby evolusjonsundervisning, og innføre “intelligent design”, altså skapelseslære forkledd som en vitenskap. Dette er ekstremt vanlig i store deler av USA, der undersøkelser foreslår at så mye som 45 % av befolkningen (138 millioner) er kreasjonister, altså at de tror at alle arter av dyr oppsto slik vi nå kan se dem, ved Guds ord. 18% tror evolusjon ble styrt av Gud.

Respekt for andre menneskers livssyn ser ut til å være et begrep som blir mer og mer aktuellt proposjonalt med sekularisme. Jo mindre grad av religiøsitet, jo lettere er det å “respektere” andres livssyn (dette gjelder selvfølgelig ikke oss alle). Dersom man virkelig tror at Jesus var Guds sønn, og at han er eneste vei til frelse , er det umulig å respektere en muslim som sier at det ikke er sant. Det er umulig å respektere en jøde som sier at Messias enda har tilgode å åpenbare seg. Det er spesielt umulig å respektere en som sier at Gud ikke eksisterer. For å ta et eksempel, kan jeg nevne saken i Danmark der noen prester nå påstår at Jesus ikke er eneste veien til frelse. Dette viser en stor grad av religiøs toleranse, men det er også en kraftig fortynning av kristendommen, da selve grunnlaget for religionen er at Jesus er den eneste veien til frelsen. Derfor er det ikke overraskende at elevene til læreren det her snakkes om prøver å presse sitt syn på henne. De er overbevist om at hun er på ville veier, og at den eneste løsningen er Jesus. Dette er ikke mobbing i deres øyne, de prøver (så vidt jeg forstår) å gjøre henne en tjeneste.

Det finnes en liknende hendelse i Norge, nærmere bestemt i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Her er derimot rollene snudd. Kinn menighet  inviterer hvert år alle 5.klassinger til kirken for å dele ut gratis Bibler. Menigheten får klasselister utdelt av skolen, og noterer hvem som ikke dukker opp. Kan du da gjette hva som skjer? Det tror jeg du kan. Presten oppsøker elevene i skoletiden, og overleverer dem en Bibel. Dette er et (forsøkt) brudd på menneskerettigheten religionsfrihet, akkurat som læreren i USA opplevde. Det er også et brudd på opplæringsloven. Religionsfrihet betyr at enhver person har rett til å utøve sin religion uten forfølgelse. Men det betyr også noe annet, som noen religiøse mennesker ikke vil vite av. Det betyr at man har rett til et liv uten religiøs innblandelse, nøyaktig det detnne bloggen handler om. Snu bordet og forestill deg hvordan situasjonen ville vært dersom en imam kom til søndagsskolen for å dele ut Koranen. Kan du forestille deg overskriftene om overgrep i Vårt Land? Kan du se for deg Hanne Nabintu Herland posere med trutmunn og forklare at det er det sekulære samfunnets skyld for avkristningen av Norge? Kan du forestille deg Siv Jensen, som allerede har erklært åpen islamisering? Bare tanken på at dette skal kunne foregå uten et enormt spetakkel er en vits. Likevel er det dette som skjer i den norske skolen, bare under beskyttelsen av den norske stat.

Jeg har problemer med at barn blir indoktrinert fra fødselen av kristne foreldre (problemet er at barna ikke velger selv, ikke at de blir kristne), men det er lite jeg kan gjøre med det. Men når man går inn for å gjøre andres barn kristne også, og aktivt oppsøker dem for å dele ut Bibelen, har man gått over en strek. Dette er likevel ikke noe nytt, og jeg tviler på at det vil stoppe. Jeg vil komme med en oppfordring til Kinn menighet. Fortsett med å invitere alle 5. klassinger til kirken for å dele ut Bibelen. Stopp så der. Å oppsøke elevene som ikke kommer er et overgrep mot deres integritet og deres (antagelige) valg om å leve uten religion. Mine faste lesere tror kanskje at jeg driter i eget reir når jeg skriver dette, nettopp fordi jeg har denne bloggen. Men min blogg er kun for dem som vil lese. Jeg diskuterer kun med de som vil diskutere. Jeg oppsøker ikke mine debattmotstanderes barn og ber dem lese Human-Etisk Forbunds manifest. Jeg er som sagt lærerstudent, og vil i en undervisningssituasjon ha en faglig profesjonalitet om trosretninger. Er det for mye å be om det samme fra religiøst hold?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 6. mars, 2010  

Al-Qaida og Taliban, islams sanne krigere

Internasjonal islamsk terrorisme har lenge vært et stort problem, men først i 2001 ble terror satt på dagsordnen til hverdagslige mennesker, gjennom angrepet på World Trade Center og Pentagon den 11.september. Siden den gang har to grupper gjort seg et navn, som står over alle andre: Al-Qaida, og Taliban. Taliban er ingen internasjonal terroristgruppe slik som Al-Qaida, men dette skal jeg forklare mer om senere i artikkelen. Mens tvillingtårnene på Manhattan fortsatt lå i røykende ruiner på Ground Zero, var de første apologetene ute med forklaringer på hvorfor dette angrepet ikke hadde noe med islam å gjøre, og unnskyldningene har ikke stoppet siden den gang. Jeg garanterer at du har hørt dem. ”Dette har ingen ting med islam å gjøre”, ”dette er USAs egen skyld for militært nærvær i Midt-Østen”, ”de har rett til å forsvare seg” osv osv osv. Alle disse påstandene er feil. Jeg vil spesielt peke ut den første. Dette hadde alt med islam å gjøre. Uten islam, ville ikke dette engang være mulig.

For å rettferdigjøre min påstand om at dette er en direkte følge av islam, kan man fort kaste et blikk på hva Al-Qaida selv sier er deres mål. Al-Qaida er ute etter å opprette et pan-arabisk kalifat, basert på strenge shairalover. For å oppnå dette, ser de det nødvendig å bekjempe ”korrupte regimer som har vendt seg vekk fra islam”. Med andre ord, demokratier. Det er også et eksplisitt mål for Al-Qaida å knuse USA og Israel, landene de kaller ” korsfarer-zionist-alliansen”. I februar 1998, ble det sendt ut en oppfordring til å drepe alle amerikanere, både sivile og militære, over hele verden.

Et eksempel på det ovenfornevnte finner man i Irak. Om kort tid er det valg i Irak, og Al-Qaida har lagt ut en melding om at ” Den islamske stat erklærer midlertidig portforbud på valgdagen fra 6 om morgenen til 18 om kvelden i hele Irak, og da spesielt i sunnidominerte områder”. Al-Qaida gjør det de kan best, og det er å true alle som ikke er enige med dem med vold dersom de ikke gjør som gruppen sier. Og hvorfor skulle de ikke det? De er tross alt i Gud ærend. Valg er ukompatibelt med islam, noe de fleste nordmenn nå vet, etter framveksten av Norges egen islamist, Moyheldeen Mohammad.

Taliban er navnet på en gruppe som ofte nevnes i sammenheng med Al-Qaida. Taliban er gruppen som regjerte i Afghanistan fra 1996 til den amerikanske invasjonen i 2001, nøyaktig etter prinsippene Al-Qaida er ute etter å påtvinge så mange som mulig. Under Taliban var steining, pisking, henging og andre inhumane avstraffelser dagligdags for latterlig banale ”forbrytelser”, som å ikke ha langt nok skjegg, eller at en kvinne ikke dekket til hele kroppen med en burka. Alt dette var selvfølgelig basert på sharialovgivning. Taliban er fortsatt aktive i flere islamske land, som Afghanistan og Pakistan, og vil ikke gi seg i kampen mot demokratiet. Dersom NATO-styrkene skulle trekkes ut at Afghanistan og Irak idag, ville Taliban og Al-Qaida regjert i begge landene innen en uke.

VG melder at 45 personer er drept i voldshandlinger den siste uken før valget i Irak. Dette er hva som skjer dersom man virkelig tar religionen sin på alvor. Islam er på ingen måte ukompatibelt med slike voldshandlinger, dersom de skjer i ”forsvar av islam”. Dersom noen skulle finne på unnskyldninger for noen av disse gruppene, eller av angrepene de utfører mot sivile både i Midt-Østen og Vesten, burde tenke på at menneskene som tilhører disse gruppene ikke ville blunket før de drepte deg. Hvorfor? Fordi du ikke er sunnimuslim som underlegger deg de strengeste tolkningene som finnes av sharia og Koranen.

Al-Qaida og Taliban er ikke to grupper med ekstremister som tilfeldigvis er muslimer. Disse gruppene er resultatet av en gruppe mennesker som tar islam på alvor. Angrepene som daglig blir utført på uskyldige er ikke resultatet av ”imperialsime”, eller militær intervensjon fra vestlige makter. Vi lo alle av George Bush da han sa ”they hate the fact that we love freedom”, og avfeide han som en triggerhappy cowboy som ikke klarte å organisere ord i en meningsfyllt setning. Men det ligger sannhet i hva han sier. Disse gruppene hater at mennesker skal ha frihet. De hater at noen som kaller seg muslimer skal ha det, og de hater alle som gjør det mulig for dem. Frihet er en vestlig satanistisk verdi i disse menneskenes øyne. Hvis frihet har noen som helst verdi for deg, er det minste man kan gjøre å avsky Taliban og Al-Qaida, der generasjoner av menn bruker hele livet på å avskaffe andre menneskers frihet på grunnlag av en bok fra 600-tallet.

Les også VG, VL, TV2,

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 5. mars, 2010  

Kristendommens frelsesmonopol brutt?

Danske teologer har nå kommet fram til at Jesus er ikke eneste veien til frelse. “Det er ikke bokstavelig ment når Jesus ifølge Bibelen sier «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg»”, mener en rekke sokneprester og en biskop, det rapporterer Kristeligt Dagblad. Er det bare jeg som finner noe rart i den setningen?

Legg til side all mulig tvilsomhet det måtte finnes om at evangeliene på noen måte er historisk nøyaktige gjengivelser, og la oss anta at Jesus faktisk sa   ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14:6). Hvordan kan noen mene at dette ikke skulle tas bokstavelig? Hvordan kan noen lese dette, og tro at det betyr “det er fullt mulig å komme til faderen uten meg”? Man kan spørre seg hvorfor Jesus skal ha sagt noe han egentlig ikke mente, spesielt noe så viktig.

Jeg siterer gjennom VL.no :

Et flertall av den danske kirkens prester mener at andre religioner enn kristendom kan føre til frelse. 38 prosent av kirkens prester avviser dette.Biskop i Lolland-Falsters, Steen Skovsgaard sier han er målløs over et slikt synspunkt, og mener det er klar tale i Bibelen.

Teologiprofessor ved Menighetsfakultetet i Århus, Peter Legarth sier at Jesus ikke sa at han er en vei til Gud blant flere andre, men at han er veien.

– Når de setter spørsmålstegn ved det, rokker de ved noe sentralt i den kristne tro og privatiserer kristendommen på en farlig måte, mener han.

Dette er en av få ganger jeg er enige med religiøse autoriteter. Hele den kristne tro er bygd på dette prinsippet. Derfor står vi igjen med to alternativer: Enten er Jesus den eneste veien til frelse, og kristendommen er sann. Eller så er han ikke det, og kristendommen er en vits. Hvem vil da ha autoritet til å si at noe kan gi frelse?

Så langt er det trolig mange av mine lesere som sitter med hevede øyenbryn og lurer på hva som har skjedd med meg for at jeg skal skrive dette. Burde ikke jeg være glad for at noen løsner remmene litt? Vel, både ja og nei. Religiøs fundamentalisme er nok det verste jeg vet, men det finnes også sider ved moderatisme som er like foraktelig. Ingen har noen som helst problemer med å forestille seg farene ved fundamentalisme, og all lidelse det har ført med seg. Hva er da problemet med moderatisme?

En moderat religiøs person vil aldri drepe en annen person av “feil” versjon av kristendommen. Han vil heller ikke tvinge barna sine til å akseptere kreasjonisme, og fornekte evolusjon. Han vil heller ikke la seg styre blindt av Bibelen, og tro at alt som står der “skal tas bokstavelig”. En fundamentalist svikter i mine øyne intellektuelt. En moderatist svikter både intellektuelt og teologisk. For å kalle seg moderat, er det helt nødvendig at man “tolker” passasjer i Bibelen veldig løst, slik at de er kompatible med et moderne samfunn. Andre passasjer må ignoreres fullstendig. Det finnes ingen ting i Bibelen som foreslår at man kan velge hvilke lover man vil følge, og hvilke man vil ignorere. Men likevel, dette er hva som trengs.  Er det ikke dumt å si til andre og seg selv at man tror at Bibelen er Guds ord, men likevel må ignorere den for å ta fornuftige avgjørelser? Enten er Biblelen Guds ord, eller så er den det ikke.

Her blir nyhetssaken jeg kommenterer aktuell. Jeg sier det igjen, hvordan kan man kalle seg kristen og si at det finnes andre veier til frelse enn gjennom Jesus, når Jesus -som faktisk skal være Gud- sier at det ikke gjør det? Dette blir latterlig både på et teologisk, og et intellektuelt plan. Hvis man ikke er enig i kristendommen, hvorfor ikke bare gi den opp, og finne på sin egen religion? Dette må da være mye bedre enn å vanne ut kristendommen til en versjon som passer deg? Det er ikke vanskelig å starte sin egen religion heller, bare se på hvor lett det var for Joseph Smith, grunnleggeren av den mormonske tro. Vi vet i detalj hvordan han lurte befolkningen i staten New York, men likevel er mormonismen en av verdens raskest voksende trosretninger idag.

Les også VL

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 3. mars, 2010  

Endelig en som har forstått det!

Barneombud Reidar Hjermann  fikk akkurat en stjerne i min bok. Til VG uttaler han at hijab-debatten er for snever, og at det trengs større kontroll med trossamfunn som bedriver religiøs opplæring av barn. “Det er faktisk slik at vi i vårt land har mange religiøse grupper, de fleste av dem kristne, som insisterer på at barn skal uttrykke foreldrenes religion på ulike måter som kan være problematisk for barn,” sier Hjermann til Aftenposten.

Lesere som har vært innom min blogg før, vet at jeg er av samme oppfatning: Det finnes ikke religiøse barn, bare barn av religiøse foreldre! Hjermann kaster også et lys på problemet med religiøse privatskoler: “Det er mange trossamfunn som driver religiøs opplæring av barn uten noen som helst kontroll fra myndighetenes side på at opplæringen skjer i tråd med norsk lov”. Hjermann presiserer at majoriteten av disse er kristne trossamfunn, som du leser i ingressen.

Les også VL

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 2. mars, 2010  

Herland vet ikke hva hun snakker om

Jeg leser i VL at Hanne Nabinthu Herland, en kvinne jeg har funnet spesielt usmakelig før, er ute med ny uttalelser om løsningene på hva hun anser som dagens samfunnsproblemer. Hun mener nå at kirken må markere seg i kampen mot abort (har den ikke allerede gjort det?), fordi hun frykter aksept for abort åpner for eutanasi, noe kirken også burde stå i mot i hennes mening. Jeg skal la andre ta debatten om abort og eutanasi, men jeg vil påpeke noen ting.

Jeg er enig med Herland i at  abort er uønskelig. Likevel, ingen ting tyder på at kirkelig motstand har noen som helst effekt i kampen mot abort. Faktisk er det tvert imot. I USA, den utviklede verdens mest religiøse land, har kirkene ( og det finnes mange av dem) alltid vært imot abort, og kjempet med nebb og klør for et forbud. Samtidig har den konservative kristne høyrevingen mange steder påvirket lokale myndigheter til å eksklusivt undervise i seksuell avholdenhet i skolene. Dette er ikke ekstreme tilfeller, dette er foretak støttet av den forrige regjeringen, Bush-administrasjonen. Så mye som 35% av USAs skoler underviser eksklusivt i avholdenhet, og dette er bekymringsverdig. Hvis vi (feilaktig) skulle la dette gjelde hele befolkningen i USA, ville dette bety at over 107 millioner amerikanere på det punktet i livet det kanskje er viktigst (pubertet, highschool alder) ikke fikk opplæring i korrekt bruk av prevansjon. Resultatet av dette finner vi i landets abortstatistikk. USA har den industrielle verdens høyeste andel av tenåringsgraviditeter, opptil èn million i året, der 95% av disse er uønsket. Èn tredjedel av disse ender i en abort.(Kilde). Videre viser det seg at til og med de som avlegger kyskhetsløfter ikke er mindre sannsynlige til å ha sex, men mye mer sannsynlige til å ha utrygg sex. (Kilde (1)).

Som man fort ser, har de konservative kristne lobbyorganisasjonene selv mye skyld i landets aborttall. Jeg tror neppe de vil innrømme dette, men mener som Herland at dette er på grunn av at kirken ikke er tydelig nok. Dette er feil, og millioner av aborter som kunne vært unngått gjennom kvalifisert prevansjonsundervisning, er en realitet.

Vi vet kun om èn ting som hjelper for å begrense antallet aborter, og det er kunnskap om korrekt bruk av prevansjonsmidler. Jeg sier på ingen måte at noen spesiell kirke i Norge kjemper mot prevansjon, jeg sier derimot at man ser i feil retning dersom man mener kirken må bli tydeligere i sin avstand mot abort for å få ned statistikken. Vil Herland gjøre en forskjell i samfunnet på dette punktet, trenger hun å slutte å klage over at nordmenn ikke hører nok på kirken, og heller engasjere seg i eller opprette programmer som har som mål å spre kunnskap om korrekt bruk av prevansjon til ungdom.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 2. mars, 2010  

Press fra muslimer vil aldri stoppe

Den arabiske advokaten Ahmed Zaki Yamani vurderer å saksøke 15 danske aviser for “krenkelser” mot profeten Muhammed, heter det seg i VL.no. Ahmed Zaki Yamani har etter forliket inngått med avisa Politiken, fått et brev fra direktøren av Niqabat al ashra, en forening for Muhammeds etterkommere i Egypt. Yamani forteller at “Direktøren skriver at han er meget fornøyd med forliket vi har inngått med herr Seidenfaden. Men han har også gjort det klart at jeg har økonomisk støtte til å saksøke de andre avisene hvis de ikke inngår forlik.”.

Jeg skrev for kort tid siden at forliket det ble snakket om i ingressen var første steg i overgivelsen til islam, og jeg tok tydeligvis ikke feil. Dette vil være andre steg dersom noen aviser skulle gi etter for truslene. Dette må stoppes! Jeg trodde appeasementpolitikken allerede hadde vist seg å aldri fungere, kan det virkelig være noen som er uenig i dette?

Presset fra slike grupper vil aldri gi seg. De vil aldri være fornøyde, før hele verden kneler for islam. Vi som ikke vil leve under et religiøst tyranni må kjempe imot dette, og i fremste rekke akkurat nå står Danmarks aviser. Dersom de skulle gi etter for dette presset, er det å overgi seg til en latterlig imperialistisk religion, åpenbart plagiarisert og konstruert av en analfabet forretningsmann på 600 tallet. Vi kan ikke la denne grusomme religionen ta over våre verdier, nekte oss våre friheter og skremme oss til stillhet med trusler og voldshandlinger.

Ingen må si at dette ikke er terrorisme. Selv om denne gruppen ikke truer med vold, vet man at man alltid lever under en konstant trussel av vold når man snakker om islam. Det denne gruppen gjør, er like moralsk forkastelig. De truer aviser med søksmål, for å praktisere sin demokratiske menneskerett, yttringsfrihet! Jeg har alltid prøvd å holde meg til en slags “journalistisk profesjonalitet” når jeg skriver (tror jeg), men jeg klarer ikke å holde det inne. Disse menneskene gjør meg kvalm. Hvis vi skal snakke om krenkelser og fornærmelser, er det vi som har grunn til å være krenket, fornærmet og støtt. Vi bør være krenket over at utenlandske organisasjoner prøver å hindre oss yttringsfrihet. Vi bør være støtt, når flyktninger vi har åpnet grensene våre for slik at de kan få asyl, truer med terrorisme for at vi har et fritt samfunn der yttrings- og pressefrihet står som absolutte nødvendigheter for et demokrati. Vi bør være dypt fornærmet at barn læres opp til å tro at denne forkastelige religionen er den ene sanne tro, og at å forlate religionen betyr at man har sagt fra seg retten til å leve.

Har man et problem med rotter, kommer det ikke til å forsvinne så lenge det finnes brødsmuler på gulvet. Vi kommer aldri til å bli kvitt noe problem med “krenkede” muslimer så lenge vi gir etter litt og litt  til kravene deres. Ingen må tro at en unnskyldning vil være nok. Jeg håper danske aviser skjønner dette. Disse menneskene vil aldri stoppe, de vil aldri være fornøyde, og de kommer aldri til å la oss være i fred. Vårt eneste håp er å kjempe tilbake. Akkurat nå, har vi mulighet til å kjempe bare ved å ikke gi etter. Den muligheten vil ikke lenge være tilgjengelig, dersom vi svikter bare litt.

Gi denne artikkelen 5 stjerner dersom du tror dette bare kommer til å fortsette.

Les også TV2

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Konfliker rundt islam vil ingen ende ta, og det heteste om dagen er debatten om hijab i skolen. Vi har sett politikere vingle i alle retninger, og vil redegjøre for mitt syn på denne debatten.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det finnes ikke noe som heter muslimske barn. Det finnes kun barn av muslimske foreldre. Hijab på småjenter er ikke et selvstendig uttrykk for identitet, religion eller kultur, det er et uttrykk for foreldrenes identitet, religion og kultur. Det er absurd å påstå at disse jentene gjør et reflektert selvstendig valg ved å bruke hijab. Dersom en tredjeklassing satt på skolebenken med en t-skjorte med et hakekors på, ville noen virkelig kalt dette et nazistisk barn, som har gjort et selvstendig, reflektert valg ved å bruke en t-skjorte som gir uttrykk for hans identitet, kultur og livssyn? Bare tanken er latterlig. Mange vil kanskje være uenige i sammenlikningen, men begge tilfeller viser barn som bruker symboler som hører til deres foreldres trosoppfatninger og livssyn.

Hijab på skolejenter sender signaler to veier. Det sender et signal til resten av elevgruppen at “denne jenta er ikke som oss”, en stigmatisering guttebarn av samme foreldre stort sett slipper (dersom det ikke finnes rasistisk grunnlag for stigmatisering). Hijabbruk sender også et signal til brukeren: “Jeg er ikke som alle andre”. Dette kan være et stort problem for mange barn. Jeg må understreke at vi rett og slett ikke vet hvor mange barn som går med hijab av tvang, eller hvor mange som gjør det for å emulere mor, bestemor, eldre søsken osv av fri vilje. Jeg er av den oppfatning at barn som gjør det av egen vilje for “å være som mor”, ikke skal trumfe barna som er underlagt tvang i en offentlig skole. Et forbud mot hijab, vil hindre barn som frivillig bruker hijab å gå med det noen få timer hver dag, hvorpå de etter skoletid står fullstendig fri til å gjøre som de vil. Det vil på den annen side frigjøre jenter som er underlagt tvang fra dette undertrykkelsesredskapet noen timer hver dag også, slik at de kan ta del i den friheten alle ikke-muslimske barn har. Et hijab-forbud vil ikke nødvendigvis bare frigjøre elevene, men muligens foreldrene også. Vi har all grunn til å tro at mange foreldre opplever et press fra det muslimske miljøet for at deres barn skal gå i hijab. Jeg tenker da på reaksjoner moderate muslimer har fått fra “moralpolitiet” på Grønland, dersom de har vist for stor grad av modernisering og integrering i det norske samfunnet, slik vi har lest om i avisene.

Tro ikke et sekund at jeg ikke er klar over problemene et forbud ville medføre. Jeg har allerede skrevet et innlegg om farene ved forbud av religionsutøvelse, og vil gjenta meg kort. Forbud i den offentlige skolen mot hva mange muslimske foreldre mener er deres rett til fri religionsutøvelse, vil bidra til å skape et større skille mellom disse foreldrene og offentligheten enn det som allerede eksisterer (de glemmer at barna også har en rett til å ikke utøve religion, men men..). Et slikt forbud vil skape enda mer press på regjeringen for å åpne for religiøse privatskoler, der homogeniseringen av små grupper vil skape enda større avstand til samfunnet. Dette vil være en reell fare ved et forbud, da jeg ser for meg at regjeringen fort kan bøye seg for dette kravet. Eksklusive religiøse skoler vil på ingen måte være et hinder for islamisme, og jeg frykter også utvikling som vi kan se andre steder i Europa, der det finnes muslimske autonome soner, der landets lover ikke lenger gjelder, og muslimene styrer selv, uten innblanding fra politi. Dette er en skummel virkelighet, og det vil være naivt å si at dette ikke kommer til å skje i Norge. Det har skjedd i Frankrike, der religiøse symboler av alle slag er forbudt i offentligheten. Det har skjedd i Russland, der den ortodokse kirken er statsreligionen. Det har til og med skjedd i Sverige.

Jeg tror ikke denne konflikten kan løses på en måte som er tilfredsstillende for alle, det er kun snakk om å velge den minste av to onder.

Les om hijabdebatten i VL, Vg, VG, TV2

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 27. februar, 2010  

Religiøse tolkninger av Guds vilje er på vei!

En ny potensiell katastrofe har funnet sted i Chile. Et underjordisk jordskjelv, målt til 8,8 på Richters skala, har allerede rystet befolkningen og det er rapportert om stor tsunamifare. Om dette skjelvet fører til noe i nærheten av ødeleggelsene til tidligere katastrofer, som tsunamien i 2004, Katrina, eller jordskjelvet på Haiti, er det bare et spørsmål om tid før “det” skjer.

Jeg snakker selvfølgelig om en religiøs figur som skal tolke Guds vilje i dette. Den amerikanske televangelisten Pat Robertson seiler opp som storfavoritt i dette racet, da har ikke er kjent for å la en slik mulighet gå fra seg. Men han må kjempe for tittelen, dette kan bli et tett løp.  Her er stikkord  som uten tvil vil bli brukt: abort, homofili, sekularisme, feil religion, feil variant av kristendom, Darwin og evolusjonslære.

Følg med i nyhetene for å se om (når) denne profetien blir oppfylt.

Les VG, VG2, VL, VG3, VG4, VG5, VG6, VL2, VG7

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av larskr87 | 26. februar, 2010  

Første overgivelse til Islam er foretatt

Avisa Politiken i Danmark har “beklaget den krenkelsen muslimer har følt i saken” med karikaturer. Politikens sjefredaktør Tøger Seidenfaden mener Politiken ikke har gitt avkall på ytringsfriheten med forliket. Newsflash Tøger: Dette er første steg man tar i rettning av å gi avkall på yttringsfriheten. Det er nå bare et spørsmål om tid før ytterligere et steg blir tatt.

I 1936 tvang Nazi-sympatisørene i Norge med Vidkun Quisling i spissen regjeringen til å nekte Leon Trotsky  videre asyl i Norge. I et møte med utenriksminister Trygve Lie og andre medlemmer av regjeringen, sa Trotsky det følgende: Dette er første overgivelse til nazismen i deres eget land. Dere vil betale for dette. Dere tror dere er frie til å behandle en politisk eksil som dere vil. Men dagen er nær – husk dette!- dagen er nær når nazistene vil drive dere fra deres eget land, alle sammen… Trotsky hadde rett. Det tok ikke engang 4 år før regjeringen og kongefamilien måtte flykte fra landet.

Jeg vil være et ekko av Trotsky: Dette er første steg mot overgivelse av yttringsfriheten. Det har blitt foretatt mange forsøk, og enn så lenge har både blasfemilov, trusler om vold, og fatwaer fra Teheran mislykkes. Alle som mener at en unnskyldning var på sin plass, husk på at det finnes millioner av mennesker som vil ta fra deg din mest dyrebare frihet, faktisk grunnlaget for all frihet. Åpne øynene og se på hva som skjer, til og med i vårt eget land! Se denne linken og les hvor mange angrep det har blitt foretatt på yttringsfriheten bare de senere år, og se om du fortsatt mener at vi bør bukke under for denne frihetsberøvelsen.

les VG, VL, TV2, VG (2), VG(3), VL (2)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Arfan Bhatti  forsvarer Moyheldeen Mohammad i et intervju med VG. Dette intervjuet er skremmende å lese, ikke bare på grunn av hva som står der, men også hva man kan lese mellom linjene.

De hellige bøkene sier at homofile skal dø. Og da mener også du at homofile skal drepes?

- Jeg mener det ikke, jeg tror på de hellige bøkene og det de sier.

- At homofile skal drepes?

- Ja, de hellige bøkene sier at homofili er forbudt og straffen for det er døden. Og som troende tror jeg på de bøkene, gjentar Bhatti.

- Sett bort ifra lovene, vil du at homofile skal drepes?

- Ingen kommentar.

Her er det flere bekymringsverdige uttalelser. Man visste jo fra før at Bhatti ikke var mors beste barn, og her forklarer han i hovedsak hvorfor. Hans innrømmer at hellige bøker er retningslinjene for livet hans, noe som er problematisk av åpenbare grunner. Han sier i prinsipp at hans avgjørelser i livsspørsmål ikke blir tatt på fornuft og egne vurderinger, men på bakgrunn av hva en bloddryppende 1400 år gammel bok sier. På spørsmål om han personlig mener at homofile skal drepes, svarer han et innrømmende “ingen kommentar”. Jeg sier innrømmende, men denne innrømmelsen kan bety to ting:

1. Han mener at homofile bør drepes, men har vett nok til å ikke si det på grunn av oppstyret rundt Moyheldeen Mohammad, og at han allerede er i politiets søkelys.

2. Han er uenig, men sier det ikke for å unngå negative reaksjoner fra muslimske miljøer.

Begge disse mulighetene er problematiske. Første mulighet innebærer at han på grunnlag av islams lære mener at uskyldige mennesker skal dø. Man kan forsøke seg med den apologetiske “men dette kommer jo aldri til å skje i Norge da” slik som Moyheldeen Mohammads far gjorde, men det er helt uvesentlig. Det skjer i verden i 2010, nettopp på grunn av oppfatninger som også tydeligvis finnes i Norge, og rettferdiggjøres med religion. Hvis ytterfigurer av dette slaget kan gå i media og komme med slike uttalelser, er det ikke urimelig å tro at en gruppe muslimer i det minste er sympatiske til slike oppfatninger.

Andre mulighet er like problematisk. Hvis har er av den oppfatning at homofile ikke skal drepes, og ikke sier det på grunn av frykt for reaksjoner fra det muslimske miljøet, betyr det at det finnes et miljø som mener at homofile skal drepes på grunn av hva som står i Koranen, og vil kritisere muslimer som ikke er av samme oppfatning. Dette vil faktisk være et større problem en det første, siden dette betyr at norske muslimer må være redd for å ha moderne og moderate oppfatninger på grunn av muslimske konservative grupper. Jeg frykter at disse gruppene finnes, da jeg har “moralpolitiet” fra Grønland i bakhodet.

På grunn av holdninger som dette er jeg imot religiøse privatskoler. Skolen er barns viktigste sosialiseringsarena, der de møter barn fra andre kulturer og trosretninger og livssyn. Den offentlige skolen har som siktemål å utdanne og danne mennesker som skal fungere i et samfunn, islamske skoler har som siktemål å danne “gode muslimer”. Religiøse skoler vil homogenifisere elevgruppen, og en “vi og dem” tankegang er en skummel virkelighet. Religiøse skoler vil være et enormt skritt i feil retning på integreringsfronten, så for en gangs skyld er jeg enig i SV.

Hvordan kan man forvente at muslimske barn og muslimsk ungdom skal ha et normalt forhold til nordmenn dersom de tilbringer hele dagen hver dag sammen med andre som er av nøyaktig samme livssyn som deg, og der skolens mål er å inndoktrinere barna i Islam? Hvordan forventer man at nordmenn skal ha et normalt forhold til muslimer dersom de aldri har omgått noen? Religion er en privatsak, og bør holdes utefor det offentlige. Privatskoler er på alle måter en del av det offentlige, da skolene er ansvarlige for utdannelsen og sosialiseringen til samfunnsmennesker. Et annet problem, som jeg har nevnt før, er at det finnes ikke muslimske barn, bare barn av muslimske foreldre. Religiøse skoler er til for foreldrenes ønsker, ikke for barnas. Det gir et uheldig inntrykk av at muslim er noe du er født som, ikke noe du velger å være. Det hjelper ikke akkurat at straffen for frafall fra religionen er døden.

Jeg tror slike skoler vil produsere mer muslimsk konservatisme, og da er islamisme bare et spørsmål om tid. Selvfølgelig vil de aller fleste som kommer ut av en religiøs skole ikke støtte terrorisme. Kanskje bare 1 prosent. Men hvilken forskjell gjør det, hvis den støtten kommer som et resultat av en religiøs utdannelse? Moyheldeen Mohammad skal etter sigende ha radikalisert seg etter han begynnte på en religiøs utdannelse i Saudi-Arabia, og jeg tror heller ikke majoriteten av studentene som går ut fra den skolen blir sympatiske til terrorisme. Likevel, noen blir det.

Les mer om debatten om religiøse skoler i media: VL,  VL(2), VL(3)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00